Nový tablet pro zájmové kroužky

Když se moderní technologie použijí tím správným způsobem, mohou být dětem velmi k užitku. Toto heslo razíme také během zájmových kroužků, které Domov pro mne už druhým rokem nabízí v klubovně Paluba dětem s mentálním a kombinovaným postižením. V rámci 6. kola...