O nás

Domov pro mne, z. s. je nestátní nezisková organizace. Naším posláním je pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života.

 

Již od roku 2004 pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V současnosti jsme jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence ve městě Brně. Provozujeme také sociální službu chráněné bydlení určenou osobám s těžkým tělesným postižením. Vedle toho realizujeme zážitkové pobyty pro děti i dospělé s postižením za vydatné pomoci dobrovolníků a také příměstské tábory pro děti a mládež. Nově pořádáme zájmové kroužky pro děti a mladé lidi do 26 let. Naším dlouhodobým cílem je podpora rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít aktivně ve své vlastní domácnosti, v blízkosti rodiny a přátel.