O NÁS

Naším posláním je pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života.

Už od roku 2004 pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky běžného života, žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V současnosti jsme jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence v Brně. Provozujeme také sociální službu chráněné bydlení určenou osobám s těžkým tělesným postižením. Za vydatné pomoci dobrovolníků několikrát do roka připravujeme zážitkové pobyty pro děti i dospělé s postižením. V průběhu školního roku pořádáme pro děti a mládež zájmové kroužky a v čase prázdnin příměstské tábory.

Jsme nestátní nezisková organizace. Naším dlouhodobým cílem je podpora rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít aktivně ve své vlastní domácnosti, v blízkosti rodiny a přátel.

Z HISTORIE DOMOVA

2004

ZAKLÁDÁME DOMOV PRO MNE!

Prvního května jsme začali (jako první v Jihomoravském kraji!) poskytovat terénní odlehčovací službu. Kancelář máme ve dvou malých místnostech na ulici Poděbradova v Králově Poli. Za vznikem Domova pro mne stál původně příběh Radka, kterému kamarádi chtěli pomoct najít vhodné bydlení. Radek v současnosti žije v našem chráněném bydlení, původní poslání spolku se tak naplnilo.

2007

ROZJÍŽDÍME SLUŽBU OSOBNÍ ASISTENCE A JEDEME NA PRVNÍ TÁBOR

Sepisujeme vnitřní směrnice a standardy a k odlehčovací službě přidáváme i osobní asistenci. Pořádáme první letní tábor pro děti s handicapem na téma Křemílek a Vochomůrka.

2012

SPOUŠTÍME PROJEKT NEZÁVISLÉ BYDLENÍ

Tento předchůdce pozdějšího chráněného bydlení pro osoby s těžkým tělesným handicapem poskytl domov čtyřem vozíčkářům ve dvou sousedících bezbariérových bytech v Brně-Bohunicích.

2015

VÍTEJTE NA PALUBĚ!

Získáváme do správy bývalou skautskou klubovnu Paluba a v provizorních podmínkách rozbíháme první turnusy příměstského tábora pro děti a mládež s handicapem. Máme také nové logo! Domeček dostává symbolicky záplatu na střechu, už se nenaklání do strany a stojí rovně.

2022

STAVÍME VLASTNÍ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Získali jsme dotaci EU a pouštíme se do rozsáhlé rekonstrukce domu na ulici Štolcova v brněnských Černovicích.  Z třípatrového řadového domu vytvoříme bydlení bez bariér, abychom dalším pěti vozíčkářům umožnili žít ve vlastní  domácnosti a samostatně rozhodovat o svém životě.

2004

ZAKLÁDÁME DOMOV PRO MNE!

Prvního května jsme začali (jako první v Jihomoravském kraji!) poskytovat terénní odlehčovací službu. Kancelář máme ve dvou malých místnostech na ulici Poděbradova v Králově Poli. Za vznikem Domova pro mne stál původně příběh Radka, kterému kamarádi chtěli pomoct najít vhodné bydlení. Radek v současnosti žije v našem chráněném bydlení, původní poslání spolku se tak naplnilo.

2007

ROZJÍŽDÍME SLUŽBU OSOBNÍ ASISTENCE A JEDEME NA PRVNÍ TÁBOR

Sepisujeme vnitřní směrnice a standardy a k odlehčovací službě přidáváme i osobní asistenci. Pořádáme první letní tábor pro děti s handicapem na téma Křemílek a Vochomůrka.

2012

SPOUŠTÍME PROJEKT NEZÁVISLÉ BYDLENÍ

Tento předchůdce pozdějšího chráněného bydlení pro osoby s těžkým tělesným handicapem poskytl domov čtyřem vozíčkářům ve dvou sousedících bezbariérových bytech v Brně-Bohunicích.

2015

VÍTEJTE NA PALUBĚ!

Získáváme do správy bývalou skautskou klubovnu Paluba a v provizorních podmínkách rozbíháme první turnusy příměstského tábora pro děti a mládež s handicapem. Máme také nové logo! Domeček dostává symbolicky záplatu na střechu, už se nenaklání do strany a stojí rovně.

2022

STAVÍME VLASTNÍ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Získali jsme dotaci EU a pouštíme se do rozsáhlé rekonstrukce domu na ulici Štolcova v brněnských Černovicích.  Z třípatrového řadového domu vytvoříme bydlení bez bariér, abychom dalším pěti vozíčkářům umožnili žít ve vlastní  domácnosti a samostatně rozhodovat o svém životě.

PRO MÉDIA

Informace a zprávy o každodenním dění v organizaci najdete na na sociálních sítích a v sekci Aktuality. Tady je najdete ve formě tiskových zpráv.

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Přehled toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího, co se u nás v uplynulém roce událo. Zajímavé statistiky, informace o poskytovaných službách i hospodaření Domova.

nAŠE PŘÍBĚHY

Život s Domovem pro mne je opravdu pestrý – pro naše klienty i pro ty, kteří jim pomáhají. Začtěte se do příběhů, které vás chytí za srdce.