Author: Lenka Romportlová

V zaměstnání pomáhají lidem každý den, přesto ale mají chuť dělat dobro i jinde. Zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby Brno letos vytvořili už čtvrtý dobročinný kalendář. Tentokrát inspirován filmem Sin City. A my jsme ho měli tu čest společně s dabérem Alexejem Pyškem slavnostně pokřtít. Výtěžek...

Projekt Rekonstrukce a rozšíření služeb chráněného bydlení je spolufinancován Evropskou unií. Operační program: Integrovaný regionální operační program Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010499 Příjemce dotace: Domov pro mne, z.s., Kounicova 299/42, 602 00 Brno Výzva: 82. výzva IROP - Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. - SC 2.1 Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb...

Přehledně si sepsat seznam úkolů a přesně vědět, co máme před sebou, prokazatelně pomáhá k vyšší produktivitě. Pokud máte rádi vše sepsané a už vás nebaví lovit po kapsách různé papírky s poznámkami, ve kterých se nevyznáte, máme pro vás řešení. Naše nové Dobroplánovače jsou...

Zájmové kroužky, které nabízíme dětem s mentálním a kombinovaným postižením, v září oslaví třetí rok fungování. Za to, že na Palubě můžeme dětem nabídnout smysluplné volnočasové aktivity během celého školního roku, vděčíme šikovným lektorům a asistentům, ale také sponzorům, kteří provoz kroužků umožňují. Mezi ty...

Jeden z prvních příspěvků na webu Domova pro mne tvoří upřímný text, jehož autorkou je právě Katka. Hodnotí v něm své pocity z týdenního pobytu pro dospělé v Mrákotíně, kterého se zúčastnila jako dobrovolnice. Dnes už Katka patří mezi zkušené účastníky pobytových akcí a úspěšně láká i další pomocníky...

Upřímný kluk, který má rád muziku. Tak popisuje Bohdana Procházková svého syna Tomáše. Tomu život nepřipravil zrovna jednoduchý start. Od narození je prakticky nevidomý, později se připojila také diagnóza autismu a mentální retardace. Dnes už dospělý Tom patří k oblíbeným klientům osobních asistentů, pobytové akce Domova...

Společnost Red Hat patří k podporovatelům Domova pro mne již od roku 2013. V průběhu let se známá IT firma stala významným donátorem volnočasových aktivit pro děti a mládež s handicapem i dalších našich projektů. Jak v nadnárodní společnosti funguje společenská zodpovědnost firem? A proč je brněnská pobočka...