chráněné bydlení

Pobytová sociální služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, a nejsou schopny zabezpečit péči o sebe a svou domácnost vlastními silami ani s dopomocí svých blízkých či terénní sociální služby.

V chráněném bydlení žije uživatel v prostředí běžné domácnosti, o kterou se s dopomocí osobních asistentů stará a sám si organizuje každodenní život podle svých vlastních potřeb a přání. S respektem k soukromí a s maximální podporou samostatnosti.

V Brně poskytujeme chráněné bydlení v běžné zástavbě na třech místech (Královo Pole, Bratislavská a Cejl) vždy v dostupnosti MHD a občanské vybavenosti. Uživatelé žijí v samostatných bytech nebo sdílejí jeden větší byt, kde má každý svůj vlastní pokoj. Současná kapacita služby je 13 uživatelů a pracujeme na jejím rozšíření o dalších 5 míst.

 

eva andrlíková kontakt

Eva Andrlíková

koordinátorka chráněného bydlení
chranenebydleni@domovpromne.cz
tel. 605 543 077

pro koho je chráněné bydlení?

Pro dospělé ve věku 19 až 80 let s těžkým tělesným postižením případně s přidruženým zrakovým postižením.

Pro lidi s potřebou vysoké míry podpory (3. a 4. stupeň závislosti).

Chráněné bydlení je vhodné pro ty, kteří chtějí žít aktivně a sami si řídit svůj život.

Naše bydlení není primárně určené pro osoby s mentálním postižením nebo poruchou autistického spektra.

Nejobvyklejší situace, kdy zájemci žádají o chráněné bydlení

chráněné bydlení

podmínky pro přijetí zájemce do služby

  • Zájemce spadá do cílové skupiny (věk 19 až 80 let, těžké tělesné postižení, případně přidružené zrakové postižení).
  • Nepříznivá sociální situace: zájemce má nedostatečnou/nevhodnou stávající péči, hrozí výpadek potřebné péče, absence vhodného bydlení, potřeba osamostatnění.
  • Dlouhodobě stabilizovaný zdravotní stav: nejsme zdravotnický personál, v chráněném bydlení nemůžeme poskytovat zdravotní a ošetřovatelskou péči (uživatelé si ji zajišťují externě – praktický lékař, domácí zdravotní péče).
  • Důležitá je motivace zájemce žít aktivně, samostatně, nést za sebe odpovědnost.

Kde je naše chráněné bydlení

BRNO – CEJL (5 BYTŮ)

BRNO – BRATISLAVSKÁ (4 BYTY)

BRNO – KRÁLOVO POLE (3 BYTY)

chráněné bydlení ŠtolcovaBRNO – ČERNOVICE (3 BYTY)

NAŠI PRACOVNÍCI VÁM POMOHOU

při zvládání úkonů sebeobsluhy (oblékání, podání stravy)

při osobní hygieně (koupání, pomoc na WC, výměna inkontinenčních pomůcek)

při zajištění chodu domácnosti (nákupy, vaření, drobný úklid)

doprovodí vás do školy, zaměstnání, k lékaři, na úřady (veřejnou dopravou, po domluvě možno řízení automobilu uživatele)

při trávení volného času (společná návštěva kulturních akcí, předčítání, asistence při zájmových aktivitách)

při nácviku běžných dovedností (rozvoj motoriky, samostatné cestování MHD, rozvoj sociálních dovedností)

při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vyplněním žádostí a přihlášek, pomoc s vyhledáním a kontaktováním potřebných institucí a veřejných služeb)

V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ NEZAJIŠŤUJEME

nesmíme provádět zdravotnické úkony (např. cévkování, ošetřování otevřených dekubitů, rehabilitace) – možno řešit domácí zdravotní péčí

nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby (např. kadeřník, opravář, zahradník, rozsáhlý úklid)

nezajišťujeme hlídání dětí uživatelů chráněného bydlení

PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Můžete nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Rádi si s vámi sjednáme nezávaznou schůzku, kde vám blíže vysvětlíme, jak chráněné bydlení funguje. Pokud jste již rozhodnutí, pošlete nám vyplněnou žádost (ke stažení níže) e-mailem nebo poštou (nejlépe k rukám koordinátorky služby). Zařadíme vás do evidence zájemců a dáme vám vědět, zda pro vás v současnosti nebo do budoucna máme místo.

Zájemce o službu průběžně evidujeme a kontaktujeme při uvolnění kapacity. Pokud váš zájem trvá, sejdeme se a do hloubky probereme vaši situaci, požadavky na péči a zodpovíme dotazy ohledně fungování služby. Prohlédnete si konkrétní byt, a až poté se rozhodnete, zda vám toto bydlení vyhovuje.

V případě více zájemců rozhodne o nejvhodnějším kandidátovi výběrová komise. S vybraným zájemcem podepíšeme smlouvu o poskytnutí služby.

PRAKTICKÉ FUNGOVÁNÍ SLUŽBY

Službu poskytujeme 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Uživatelé si sjednávají péči zpravidla v pravidelných časech. Případné změny řeší s vedoucím služby týden předem. Péči poskytujeme nejen v bytě, ale doprovázíme naše uživatele, kam potřebují. Vybavení a vzhled interiéru bytu řešíme individuálně dle přání a finančních možností uživatele.