CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ ŠTOLCOVA

PROJEKT REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Období realizace: 2018 –⁠ 2023

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010499

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního programu s cílem zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucí k sociální inkluzi.

chráněné bydlení Štolcova

Projekt si klade za cíl rozvoj sociálních služeb. Konkrétně služby chráněné bydlení. Projekt tak reaguje na negativní trend nedostatečné kapacity této služby, minimálně na území Brna a okolí. Předmětem je tedy koupě a stavební úpravy nemovitosti tak, aby splňovala standarty chráněného bydlení a mohlo být uspokojeno více klientů.

O projektu

Náš příběh o ideálním bezbariérovém bydlení, které by se stalo domovem pro osoby s těžkým handicapem, se začal psát už v roce 2018. Tehdy se nám naskytla možnost koupit starý třípatrový dům v Brně-Černovicích, který zpočátku bezbariérové útočiště pro vozíčkáře ani zdaleka nepřipomínal.

Chráněných bytů pro vozíčkáře je v Brně i Jihomoravském kraji žalostně málo. Vrháme se proto do životního projektu a během dvou let ze starého domu vytvoříme bydlení bez bariér. Chybět nebude výtah, pokoje nabízející soukromí, místnost pro asistenty ani terasa s výhledem do zahrady.

Chráněné bydlení je ideální volbou pro lidi, kteří chtějí žít aktivně a sami řídit chod své domácnosti. Vážný zdravotní stav, který vyžaduje pomoc jiné osoby při běžných denních situacích, jim ale zcela nezávislý život znemožňuje. Právě chráněné bydlení je proto vhodným kompromisem. To naše je určené osobám ve věku 19 až 80 let s těžkým tělesným postižením, případně s přidruženou zrakovou vadou. Osobám s potřebou vysoké míry podpory (3. a 4. stupeň závislosti) poskytne potřebnou péči osobních asistentů ve dne i v noci, zároveň ale možnost rozhodovat o svém životě a převzít za něj zodpovědnost.

Všichni klienti se společně podílejí na nákladech za bydlení i péči o domácnost. Společně s asistenty nakupují, uklízí nebo plánují volný čas. Kdykoliv však mohou odjet, vyrazit na výlet s přáteli nebo si pozvat návštěvu. Zkrátka vše, co k dospělému životu patří.

fáze projektu

Nákup nemovitosti a vyklízení domu

V únoru 2021 kupujeme starý dům a vytvoříme v něm chráněné bydlení pro pět osob s těžkým tělesným postižením. Za pomoci dobrovolníků dům vyklízíme a připravujeme jej na rozsáhlou rekonstrukci.

Veřejné výběrové řizení

V dubnu 2022 vypsujeme veřejné výběrové řízení na stavební firmu, která nám pomůže celý projekt rekonstrukce domu pro chráněné bydlení zrealizovat. Rekonstrukce se zhostí stavební společnost ZIPP Brno s.r.o.

realizace rekonstrukce

Neúnavně pracujeme na našem plánu vybudovat chráněné bydlení, které umožní pěti vozíčkářům žít co nejsamostatnějším životem. Vytvořit ze starého třípatrového domu bezbariérové moderní bydlení je výzva.

zahájení provozu chráněného bydlení

Po kolaudaci vybavíme dům nábytkem a začátkem roku 2024 se do něj nastěhuje pět vozíčkářů. Dokončení chráněného bydlení je velký krok nejen pro naši organizaci, ale i pro město Brno a Jihomoravský kraj, ve kterém podobné bydlení zoufale chybí.