Zájmové kroužky

Pořádáme zájmové kroužky pro děti a mladé lidi ve věku 6 – 26 let s mentálním nebo kombinovaným postižením. Kroužky jsou určené převážně dětem se středním nebo těžším stupněm postižení.

 

Zahájeno přihlašování do skupinových a individuálníchz kroužků od 19. 2. 2021 na 2. pololetí!

 

Organizace kroužků v době pandemie COVID v 2. pololetí 2020/2021:

 

 • všechny koružky začínají 1. 3. a končí 18. 6. 2021
 • u skupinových kroužků (pohybový, poznávací, hudební, domácí nauky a výtvarný) berte na vědomí, že ve skupinové formě se budou konat, až to umožní vládní protiepidemická nařízení
 • dočasně Vám můžeme v případě zájmu skupinové kroužky nabídnout individuální formou (1lektor + 1 dítě) do naplnění kapacity
 • organizace individuálních kroužků (relaxační, Logohrátky) zůstává nezměněna
 • způsob přihlášení na kroužek je stejný (viz. níže), pouze na první lekci kroužku přinesete podepsané Čestné prohlášení!
 • z důvodu pandemie budou moci být kroužky v 2. pololetí roku 2021 hrazeny zpětně (nejpozději k 30. 6. 2021) dle skutečného množství zrealizovaných lekcí

Kapacita kroužků: 5 – 8 účastníků.

 

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme  5 druhů skupinových kroužků a dva kroužky individuální:

HUDEBNÍ KROUŽEK:

Náplní kroužku jsou 3 oblasti – zpívání oblíbených a pohádkových písniček, aktivní muzikoterapie a relaxace. V aktivní muzikoterapii využíváme skupinové dynamiky dětí a dochází k zapojování pohybového aparátu.

POHYBOVÝ KROUŽEK:

Pohybový kroužek je zaměřený zejména na protažení pohybového aparátu po náročném víkendu. Cvičíme, běháme, hrajeme hry. Většinu roku, pokud zrovna neprší nebo nemrzne, se snažíme být venku v přírodě.

POZNÁVACÍ KROUŽEK:

Náplň poznávacího kroužku je velmi pestrá od výletů do přírody a jejího poznávání až po návštěvy výstav a kulturních akcí s programem uzpůsobeným na míru potřebám dětí.

VÝTVARNÝ KROUŽEK:

Během lekcí budou děti rozvíjet jemnou a hrubou motoriku za pomoci nápaditých výtvarných technik. Chceme, aby se děti hlavně bavily, poznávaly a objevovaly ve společnosti starých i nových kamarádů. V průběhu roku vytváříme i tematické výrobky podle ročního období (vítání jara) nebo známých dnů a svátků (čarodějnice, Velikonoce). Výrobky si děti mohou odnášet domů.

DOMÁCÍ NAUKY (NOVINKA!):

Kroužek pro děti, které se chtějí něco naučit, začít pomáhat rodičům anebo se prostě jen dobře bavit s kamarády. Budeme vařit, zahradničit, stavět i opravovat. Není k tomu potřeba žádných větších dovedností, půjdeme na to zlehka a každý si své místo mezi námi najde.

 

Důležité informace

 • rozvržení kroužkového roku není úplně shodné se školním rokem, níže v tabulce jsou uvedena data, kdy se kroužky nekonají

*) Individuální a skupinové kroužky začínají 1. 3.2021, pokud u nich není uvedeno jinak.

Místo konání

Přihlašování

Personální zabezpečení kroužku

 • Kroužek vede zaškolený lektor.
 • Dle potřeby je přítomen jeden a více asistentů pro skupinu dětí nebo pro jednotlivce, kterému pomáhá při zapojení se do programu, kolektivu či se sebeobsluhou. Asistent nemusí být přítomen na každé lekci, pokud je část účastníků v daný den omluvena.
 • Organizátor si vyhrazuje právo pozdržet přihlášku jednotlivce potřebujícího osobního asistenta, z důvodu nedostatku personálu.

Materiální zabezpečení kroužku

 • Organizátor zajišťuje veškerý materiál a pomůcky potřebné pro náplň kroužků.
 • Organizátor zajišťuje na vlastní náklady pitný režim účastníků.
 • Inkontinenční pomůcky a další spojené se sebeobsluhou nejsou zajištěny. Každý účastník by měl mít své.

Doprovody na/z kroužků

 • Dle časových možností asistentů je po domluvě možný (bezplatný) doprovod dětí z/na kroužky. Doprovody ovšem negarantujeme.
 • Pokud nemůžete doprovodit své dítě a potřebujete doprovod na/z kroužků, objednejte si plně hrazenou asistenci od Domova pro mne, z. s. (osobniasistence@domovpromne.cz, +420 734 346 720) nebo dalších poskytovatelů.

Rezervační a platební podmínky:

 • Cena musí být uhrazena nejpozději do týdne od kladného přijetí přihlášky vedoucím zájmových kroužků (potvrzení dostanete e-mailem). Lze si vybrat ze dvou možností úhrady:
 • HOTOVOSTNÍ PLATBOU k rukám pokladníka (vedoucího kanceláře) oproti pokladnímu dokladu v sídle Domova pro mne, z.s. Kounicova 42, Brno 602 00
 • BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM na účet Domova pro mne, z.s. 2529649001/5500 (Raifeisenbank a.s.). Do zprávy pro příjemce uveďte “jméno účastníka” a “název kroužku”.