Zájmové kroužky

Pořádáme zájmové kroužky pro děti a mladé lidi ve věku 6 – 26 let s mentálním nebo kombinovaným postižením. Kroužky jsou určené převážně dětem se středním nebo těžším stupněm postižení.

Kapacita kroužků: 5 – 8 účastníků.

Kde: Klubovna Paluba, Pekárenská 4a, Brno – 602 00 (MAPA).

Přihláška: Formulář ke stažení ZDE. Vyplněné přihlášky nebo své dotazy zasílejte na e-mail: krouzky@domovpromne.cz. Pokud jste u nás již kroužek navštěvovali a u účastníka nedošlo k výrazným změnám, vyplňte pouze 1. list přihlášky.

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme 6 druhů kroužků:

HUDEBNÍ KROUŽEK:

Náplní kroužku jsou 3 oblasti – zpívání oblíbených a pohádkových písniček, relaxace za zvuků hudby a aktivní muzikoterapie, při které využíváme skupinové dynamiky dětí (dochází i zapojování pohybového aparátu dětí).

POHYBOVĚ TANEČNÍ KROUŽEK:

Pohybový kroužek je zaměřen zejména na protažení pohybového aparátu. Cvičení je provázeno říkankami a prostřídané relaxací či tancem. Děti si protáhnout nejen tělo, ale naučí se spolupracovat.

POZNÁVACÍ KROUŽEK:

Náplň kroužku je velmi pestrá od výletů do přírody a jejího poznávání až po návštěvu výstav a kulturních akcí. Součástí kroužku bude i tvoření a vzdělávání se na dané téma.

RELAXAČNÍ KROUŽEK:

V klubu využíváme například relaxační techniky v podobě imaginace, bazální stimulace, míčkování, zvířecí terapie, pasivní muzikoterapie a různých aktivit ve Snoezelenu, který je zřízen v prostorách klubovny (vodní lůžko, světelné a zvukové prvky).

VÝTVARNÝ KROUŽEK:

Během lekce mohou děti rozvíjet jemnou a hrubou motoriku s použitím různých výtvarných technik, schopnost koncentrace a samostatnosti při tvoření.

EDUKAČNÍ KROUŽEK: (novinka!)

Jako jediný je určen i předškolním dětem. V edukačním kroužku si budeme hlavně hrát. Formou hry budeme procvičovat komunikační a sociální dovednosti (pozdravy, poděkování atd.), ale také učit se o světě kolem nás.

 

*) Poznávací kroužek bude v 2. pololetí otevřen pro dvě skupiny (A, B). 

**) Cena je uvedena pro účast v 1 skupině. Např.: Anička chce chodit do Poznávacího kroužku každé druhé úterý za cenu – 1300,-. Bedřich chce chodit každý druhý týden i v úterý i ve středu (do obou skupin) – cena za pololetí je tedy 2600,-.

***) Hudební kroužek lze objednat na 60 nebo 90 minut. Jedná se o jednu skupinu dětí.  

 

Rezervační a platební podmínky:

 • Odesláním přihlášky si zarezervujete místo na vybraném zájmovém kroužku.
 • Platba musí být uhrazena nejpozději do týdne od kladného přijetí přihlášky vedoucím zájmových kroužků (potvrzení dostanete emailem).
 • Dvě možnosti úhrady:
  • HOTOVOSTNÍ PLATBOU k rukám pokladníka (vedoucího kanceláře) oproti pokladnímu dokladu v sídle Domova pro mne, z.s. Kounicova 42, Brno 602 00
  • BANKOVNÍM PŘEVODEM na účet Domova pro mne, z.s.: 2529649001/5500 (Raiffeisenbank a.s.). Do zprávy pro příjemce uveďte “jméno účastníka” a “název kroužku”.

Personální zabezpečení kroužku:

 • Kroužek vede zaškolený lektor.
 • Dle potřeby je přítomen jeden a více asistentů pro skupinu dětí nebo pro jednotlivce, kterému pomáhá při zapojení se do programu, kolektivu či se sebeobsluhou. Asistent nemusí být přítomen na každé lekci, pokud je část účastníků v daný den omluvena.
 • Organizátor si vyhrazuje právo pozdržet přihlášku jednotlivce potřebujícího osobního asistenta, z důvodu nedostatku personálu.

Materiální zabezpečení kroužku:

 • Organizátor zajišťuje veškerý materiál a pomůcky potřebné pro náplň kroužků.
 • Organizátor zajišťuje na vlastní náklady pitný režim účastníků.
 • Hygienické a kompenzační pomůcky spojené se sebeobsluhou si nosí účastník své.

Doprovody na/z kroužků:

 • Dle časových možností asistentů je po domluvě možný (bezplatný) doprovod dětí z/na kroužky. Doprovody ovšem negarantujeme.
 • Pokud nemůžete doprovodit své dítě a potřebujete doprovod na/z kroužků, objednejte si plně hrazenou asistenci od Domova pro mne, z. s. (osobniasistence@domovpromne.cz, +420 734 346 720) nebo dalších poskytovatelů.