Přihláška zájmové kroužky 2024/25

závazná Přihláška

V případě, že nebude moci předat či vyzvednout účastníka/ci zákonný zástupce, dávám plnou moc k daným úkonům těmto konkrétním osobám:

Přihlášku podávám na:

Výběr skupinových kroužků:

ZNEVÝHODNĚNÍ ÚČASTNÍKA

Výběr individuálních kroužků:

ÚČASTNÍK A VODA - informace pro Pohybový a Poznávací kroužek

Zveřejnění fotografií Souhlasím, že fotografie s mou osobou/osobou výše jmenovaného účastníka z této volnočasové akce, mohou být použity pro propagační účely na webových stránkách a propagačních materiálech Domova pro mne, z.s. a ve vyúčtování pro sponzory a nadace, které tyto kroužky podpořily.

Zasílání informací Souhlasím se zasíláním informací na můj kontaktní e-mail s nabídkami příměstských táborů, odlehčovacích dnů, zájmových kroužků a dalších volnočasových aktivit (dílniček, výletů) vhodných pro mé dítě.

Informační setkání - pouze pro nové účastníky Informační schůzka je pro NOVÉ účastníky POVINNÁ a bude se konat po předchozí individuální domluvě v prostorách Paluby (Pekárenská 4a).

Prohlášení o bezinfekčnosti Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mě postihly, pokud by bylo toto prohlášení nepravdivé.

Platební a rezervační podmínky

Závěrečné prohlášení V případě zjištění, že informace v přihlášce neodpovídají skutečnosti, může koordinátorka ZK přerušit nebo ukončit účast dítěte v zájmových kroužcích.

POTŘEBUJETE PORADIT? NĚCO VÁM NENÍ JASNÉ NEBO MÁTE SPECIFICKÉ PŘÁNÍ? Kontaktujte nás!

markéta horáková

Šárka Dudová

koordinátorka zájmových kroužků
sarka.dudova@domovpromne.cz

markéta horáková

Markéta Horáková

vedoucí zájmových kroužků
krouzky@domovpromne.cz
tel. 605 390 543