zájmové kroužky

Zájmové kroužky připravujeme pro děti a mladé lidi ve věku 6 až 26 let s mentálním nebo kombinovaným postižením včetně poruch autistického spektra. Kroužky jsou určené převážně dětem se středním nebo těžším stupněm postižení, u kterých je zapojení do běžného kroužku obtížné.

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme 8 kroužků ve skupinové a individuální formě.

Přihlášky do kroužků

PŘIHLÁŠKA

Pokud se přihlašujete do kroužku poprvé nebo k nám už chodíte, ale změnil se zásadně zdravotní stav účastníka, vyplňte a pošlete nám tuto přihlášku.

ZKRÁCENÁ PŘIHLÁŠKA

Pokud už k nám do kroužku chodíte a nic se zásadně nezměnilo, stačí vyplnit a poslat zkrácenou přihlášku.

markéta horáková

Markéta Horáková

vedoucí zájmových kroužků
krouzky@domovpromne.cz
tel. 605 390 543

pro koho

Kroužky jsou určeny dětem a mládeži s mentálním nebo kombinovaným postižením včetně poruch autistického spektra ve věku 6 až 26 let.

kde

Zázemím pro kroužky je klubovna Paluba na ulici Pekárenská 4a v centru Brna. Jedná se o malý domek ve vnitrobloku u tramvajové zastávky Grohova.

 

vYBAVENÍ

Na Palubě máme relaxační místnost s vodní postelí a prvky snoezelen, společenskou místnost s vybavením (hudební nástroje apod.), plně vybavenou kuchyni a bezbariérové sociální zařízení.

}

kdy a za kolik

Skupinové kroužky se konají podle rozvrhu na aktuální školní rok. Individuální kroužky domlouváme podle prostorových a personálních kapacit. Cena za kroužky je uvedená níže.

 

nabídka skupinových kroužků ve školním roce 2023/24

Pohybový kroužek

pondělky od 9. 10. 2023

15.00–⁠16.00

1 500 Kč za pololetí

náplň kroužku

Pondělní pohybový kroužek je zaměřený zejména na protažení pohybového aparátu po náročném víkendu. Cvičíme, běháme, skotačíme a hrajeme hry. Většinu roku, pokud zrovna neprší nebo nemrzne, se snažíme trávit čas venku v přírodě na čerstvém vzduchu.

keramický kroužek

pondělky od 9. 10. 2023

16.15–⁠17.15

1 800 Kč za pololetí

náplň kroužku

V kroužku keramiky se děti seznámí s různými technikami modelování, povrchových úprav a dekorování. Při práci rozvíjí jemnou i hrubou motoriku. Cílem není jen tvorba, ale i samotný prožitek z práce s hlínou, uvolnění a rozvíjení fantazie. Vlastní výtvory si děti mohou vzít domů.

výtvarný kroužek

úterky od 10. 10. 2023

15.00–⁠16.30

1 750 Kč za pololetí

náplň kroužku

Během lekcí děti rozvíjí jemnou i hrubou motoriku za pomocí nápaditých výtvarných technik. V průběhu roku vyrábíme i tematické výrobky podle ročního období (vítání jara) nebo známých dnů a svátků (čarodejnice, Velikonoce). Výrobky si děti mohou odnášet domů.

poznávací kroužek

liché úterý od 10. 10. 2023

či sudá středa od 18. 10. 2023

15.30–⁠17.30

1 300 Kč za pololetí + vstupné

náplň kroužku

Náplň poznávacího kroužku je velmi pestrá, od výletů do přírody a jejího poznávání, až po návštěvy výstav, muzeí a kulturních akcí s programem uzpůsobeným potřebám dětí. Pro velký úspěch pravidelně otevíráme dvě skupiny kroužku (obvykle úterní a středeční).

Hudební kroužek

čtvrtky od 12. 10. 2023

15.30–⁠17.00

1 750 Kč za pololetí

náplň kroužku

Náplní kroužku jsou 3 oblasti: zpěv oblíbených a pohádkových písniček, aktivní muzikoterapie s využitím skupinové dynamiky dětí, u které děti zapojují svůj pohybový aparát při tanci nebo hře na různé hudební nástroje, a závěrečná relaxace s uklidňující hudbou.

domácí nauky

lichý pátek od 13. 10. 2023

15.00–⁠17.00

1 500 Kč za pololetí

náplň kroužku

Kroužek pro děti, které se chtějí něco naučit, začít pomáhat rodičům, a nebo se prostě jen dobře bavit s kamarády. Budeme vařit, zahradničit, stavět i opravovat. Není k tomu potřeba žádných větších dovedností, půjdeme na to zlehka, pomalu a každý si své místo mezi námi najde.

nabídka individuálních kroužků ve školním roce 2023/24

relaxační kroužek

dle domluvy

dle domluvy

150 Kč/hod.

náplň kroužku

V naší relaxační místnosti s prvky snoezelen se děti ocitnou tak trochu v jiném světe, jako Alenka v říši divů. Prostor naplňují vůně, zvuky, hmatové prvky a spolu se speciálními pomůckami (např. vodní lůžko nebo světelné lijány) a audiovizuální technikou mohou děti chvíli relaxovat pod hladinou moře, nechat se unášet jako vlaštovka ve větru a jindy se stát třeba čarodějem.

logohrátky

dle domluvy

dle domluvy

200 Kč/hod.

náplň kroužku

LOGOhrátky jsou hry se slovy, s pusou, se zvuky, ale i s vlastním tělem. Lektoři používají moderní pomůcky pro cvičení jazyka a připravují program dítěti na míru, pomáhají mu rozvíjet komunikaci, poznávat a hrát si. Den i čas kroužku záleží na individuální domluvě s konkrétním lektorem. U dětí při logoterapii klademe důraz na propojení motoriky se zvukovým a zrakovým vnímáním.

ROZVRH PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Pozor! Rozvržení kroužkového roku není úplně shodné se školním rokem.

rozvrh kroužků 23/24
rozvrh kroužků 23/24

Co zahrnují kroužky?

aktivní trávení volného času v pečlivě připravených programech, které jsou vedené vyškolenými lektory a asistenty

pomoc při zvládání úkonů sebeobsluhy (oblékání, podání stravy, pomoc s hygienou)

pitný režim účastníků

co nemůžeme garantovat?

Nesmíme provádět zdravotnické úkony.

Pro účastníky nezajišťujeme inkontinenční ani jiné pomůcky spojené se sebeobsluhou, každý má vlastní.

Doprovody do kroužků zabezpečujeme pouze, je-li to v časových možnostech našich asistentů. Pokud nemůžete doprovodit své dítě na/z kroužků, doporučujeme oslovit poskytovatele osobní asistence.

kdo je přítomný na kroužku?

Kroužek vede zaškolený lektor, kterému podle potřeby pomáhá jeden nebo více asistentů pro děti, které potřebují dopomoc se sebeobsluhou nebo zapojením do programu a kolektivu.

Vyhrazujeme si právo pozdržet přihlášku jednotlivce, který potřebuje osobního asistenta z důvodu nedostatku personálu.

rezervační a platební podmínky

Odesláním přihlášky si zarezervujete místo na vybraném zájmovém kroužku. Částku uhraďte nejpozději do týdne od přijetí přihlášky vedoucím zájmových kroužků (potvrzení dostanete e-mailem). Lze si vybrat ze dvou možností úhrady:

1) HOTOVĚ v naší kanceláři na adrese Kounicova 42, Brno 602 00.

2) PŘEVODEM na účet Domova pro mne, z.s. 1387908279/2700 (UnicreditBank). Do zprávy pro příjemce uveďte “jméno dítěte + název kroužku”.