Zájmové kroužky

Startujeme druhé pololetí zájmových kroužků pro děti a mladé lidi ve věku 6 – 26 let s mentálním nebo kombinovaným postižením. Kroužky jsou určené převážně dětem se středním nebo těžším stupněm postižení.

 

Zájmové kroužky vycházejí z aktivit a činností, které v minulých letech probíhaly na příměstských táborech, dětem se líbily, aktivně se do nich zapojovaly a díky tomu rozvíjely své schopnosti a dovednosti a kontakt s vrstevníky.

 

Dětem nabízíme 5 druhů kroužků. Kroužky jsou určeny pro 5 – 8 účastníků. V nabídce je:

 

HUDEBNÍ KROUŽEK: Náplní kroužku jsou 3 oblasti – zpívání oblíbených a pohádkových písniček, relaxace za zvuků hudby a aktivní muzikoterapie, při které využíváme skupinové dynamiky dětí (dochází i zapojování pohybového aparátu dětí).

POHYBOVĚ TANEČNÍ KROUŽEK: Pohybový kroužek je zaměřen zejména na protažení pohybového aparátu. Cvičení je provázeno říkankami a prostřídané relaxací či tancem. Děti si protáhnout nejen tělo, ale naučí se spolupracovat.

POZNÁVACÍ KROUŽEK: Náplň kroužku je velmi pestrá od výletů do přírody a jejího poznávání až po návštěvu výstav a kulturních akcí. Součástí kroužku bude i tvoření a vzdělávání se na dané téma.

RELAXAČNÍ KROUŽEK: V klubu využíváme například relaxační techniky v podobě imaginace, bazální stimulace, míčkování, zvířecí terapie, pasivní muzikoterapie a různých aktivit ve Snoezelenu, který je zřízen v prostorách klubovny (vodní lůžko, světelné a zvukové prvky).

VÝTVARNÝ KROUŽEK: Během lekce mohou děti rozvíjet jemnou a hrubou motoriku s použitím různých výtvarných technik, schopnost koncentrace a samostatnosti při tvoření.

 

Kroužky budou probíhat v klubovně Paluba na Pekárenské 4a, Brno – 602 00 (MAPA) v odpoledních hodinách.

 

 

Způsob přihlášení

 • Přihlašování probíhá od 16. ledna do vyčerpání kapacity. Přihláška je ke stažení zde. Vyplněné přihlášky nebo své dotazy zasílejte na e-mail: krouzky@domovpromne.cz
 • Pokud jste u nás již kroužek navštěvovali a u účastníka nedošlo k výrazným změnám, vyplňte pouze 1. list přihlášky.

 

Personální zabezpečení kroužku

 • Kroužek vede zaškolený lektor.
 • Dle potřeby je přítomen jeden a více asistentů pro skupinu dětí nebo pro jednotlivce, kterému pomáhá při zapojení se do programu, kolektivu či se sebeobsluhou. Asistent nemusí být přítomen na každé lekci, pokud je část účastníků v daný den omluvena.
 • Organizátor si vyhrazuje právo pozdržet přihlášku jednotlivce potřebujícího osobního asistenta, z důvodu nedostatku personálu.

 

Materiální zabezpečení kroužku

 • Organizátor zajišťuje veškerý materiál a pomůcky potřebné pro náplň kroužků.
 • Organizátor zajišťuje na vlastní náklady pitný režim účastníků.
 • Inkontinenční a další pomůcky spojené se sebeobsluhou nejsou zajištěny. Každý účastník by měl mít své.

 

Doprovody na/z kroužků

 • Dle časových možností asistentů je po domluvě možný (bezplatný) doprovod dětí z/na kroužky. Doprovody ovšem negarantujeme.
 • Pokud nemůžete doprovodit své dítě a potřebujete doprovod na/z kroužků, objednejte si plně hrazenou asistenci od Domova pro mne, z. s. (osobniasistence@domovpromne.cz, +420 734 346 720) nebo dalších poskytovatelů.

 

Rezervační a platební podmínky:

 • Odesláním přihlášky si zarezervujete místo na vybraném zájmovém kroužku.
 • Platba musí být uhrazena nejpozději do týdne od kladného přijetí přihlášky vedoucím zájmových kroužků (potvrzení dostanete e-mailem). Lze si vybrat ze dvou možností úhrady:

                                                    1) HOTOVOSTNÍ PLATBOU k rukám pokladníka (vedoucího kanceláře) oproti pokladnímu dokladu v sídle Domova pro mne, z.s. Kounicova 42, Brno 602 00

                                                    2) BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM na účet Domova pro mne, z.s.: 2529649001/5500 (Raifeisenbank a.s.). Do zprávy pro příjemce uveďte “jméno účastníka” a “název kroužku”.