Přihláška

Přihlašování

  • 2. pololetí 2022/23 – přihlašování do  kroužků probíhá od 6. února do vyčerpání kapacity
  • Přihlášky nebo své dotazy zasílejte na e-mail: krouzky@domovpromne.cz
  • Pokud jste již kroužky u nás navštěvovali a u účastníka nedošlo k výrazným změnám, vyplňte zkrácenou verzi přihlášky.