POBYTOVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ

Pro dospělé s tělesným postižením pořádáme jarní a podzimní víkendové pobyty. Pro účastníky připravujeme bohatý zážitkový program – výlety, koupání, výtvarné a terapeutické aktivity. Pobyty jsou určené pro cca 12 – 15 účastníků.

Každý účastník má k dispozici svého dobrovolného osobního asistenta, který mu po celou dobu pobytu dle potřeby pomáhá se sebeobsluhou a zapojením do programu.

Program je uzpůsoben tak, aby byl i prostor na odpočinek.

V ceně pobytu je zahrnuta strava, program a náklady na asistenci.

Kateřina Havlíková

vedoucí pobytů pro dospělé
zazitkovepobyty@domovpromne.cz
tel. 604 200 143

KDE POBYTY PROBÍHAJÍ?

Pobyty realizujeme v různých rekreačních zařízeních, která jsou zcela nebo částečně bezbariérová. Většinou jde o lokality v dojezdové vzdálenosti od Brna (např. Hodonín u Kunštátu, Lažánky, Březejc, Vísky u Boskovic a další).

KOLIK POBYT STOJÍ?

Víkendový pobyt stojí orientačně kolem 2000 Kč. Na pobyt vám vystavíme fakturu. Cena se odvíjí od rekreačního zařízení a výše sponzorských darů, které se nám podaří na realizaci pobytu získat.

JAK JE TO S DOPRAVOU?

Účastníci si zajišťují dopravu sami. Je možné se individuálně domluvit dle možností na společné cestě vlakem/autobusem s dobrovolníky nebo jízdě naším bezbariérovým autem.

KDE POBYTY PROBÍHAJÍ?

Pobyty realizujeme v různých rekreačních zařízeních, která jsou zcela nebo částečně bezbariérová. Většinou jde o lokality v dojezdové vzdálenosti od Brna (např. Hodonín u Kunštátu, Lažánky, Březejc, Vísky u Boskovic a další).

KOLIK POBYT STOJÍ?

Víkendový pobyt stojí orientačně kolem 2000 Kč. Na pobyt vám vystavíme fakturu. Cena se odvíjí od rekreačního zařízení a výše sponzorských darů, které se nám podaří na realizaci pobytu získat.

JAK JE TO S DOPRAVOU?

Účastníci si zajišťují dopravu sami. Je možné se individuálně domluvit dle možností na společné cestě vlakem/autobusem s dobrovolníky nebo jízdě naším bezbariérovým autem.

pro koho jsou pobyty určeny?

Pobyty jsou určeny i osobám s těžkým postižením – zajistíme pomoc s kompletní sebeobsluhou; není na překážku pohyb na invalidním vozíku nebo používání inkontinenčních pomůcek.

Účastník nesmí být v nestabilizovaném zdravotním stavu.

KDO MI BUDE NA POBYTU ASISTOVAT?

Na pobytu asistují zaškolení dobrovolníci pod dohledem koordinátora. Jako dobrovolníci s námi často jezdí studenti, někteří jsou už zkušení, někteří jedou poprvé. Proto je nezbytné, abyste koordinátorovi pobytu vždy předali maximum informací o svých požadavcích na dopomoc ze strany asistenta, na jaký způsob péče jste zvyklí, jaký máte denní režim nebo rituály, případně informace o zdravotním stavu, aby nás na pobytu něco nezaskočilo.

Jak se přihlásit?

Ozvěte se koordinátorovi pobytu, rádi s vámi probereme, jestli je pro vás nebo vašeho blízkého pobyt vhodný a doplníme další informace. Po zařazení mezi zájemce vám budeme zasílat nabídky na pobyt přímo do e-mailu společně s elektronickou přihláškou. Po zaslání vyplněné přihlášky zpět (elektronicky, osobně či poštou) vám e-mailem potvrdíme účast. S novými účastníky se koordinátor setkává osobně před pobytem kvůli předání podrobných informací.

MŮŽE JET KAMARÁD NEBO ČLEN RODINY JAKO ASISTENT?

Ano, může! Občas s námi jezdí rodinní příslušníci nebo známí, kteří mají statut dobrovolníka a bydlení a stravu jim hradíme.