POBYTOVÉ AKCE PRO Děti a mládež

Pro děti a mládež do 26 let s postižením pořádáme víkendové a týdenní pobyty. Pro účastníky je připraven bohatý zážitkový program – výlety, koupání, tvoření, celotáborové hry, terapeutické aktivity (muzikoterapie, canisterapie) a další aktivity. Pobyty jsou určené pro 12 až 15 účastníků. Na jaře a na podzim pořádáme víkendový pobyt, v létě pak týdenní tábor.

Každý účastník má k dispozici svého dobrovolného osobního asistenta, který mu po celou dobu pobytu dle potřeby pomáhá se sebeobsluhou a zapojením do programu.

Program je uzpůsoben tak, aby byl i prostor na odpočinek.

V ceně pobytu je zahrnuta strava, program a náklady na asistenci.

Jarmila Vokálová

koordinátorka pobytů pro děti a mládež
pobytymladez@domovpromne.cz
tel. 737 441 055

KDE POBYTY PROBÍHAJÍ?

Pobyty realizujeme v různých rekreačních zařízeních, která jsou zcela nebo částečně bezbariérová. Většinou jde o lokality v dojezdové vzdálenosti od Brna (např. Hodonín u Kunštátu, Vísky u Boskovic, Soběšice, Hostětín a další).

KOLIK POBYT STOJÍ?

Víkendový pobyt stojí orientačně kolem 2000 Kč a letní pobyty kolem 5000 Kč – 6500 Kč. Na pobyt vám vystavíme fakturu. Cena se odvíjí od rekreačního zařízení a výše sponzorských darů, které se nám podaří na realizaci pobytu získat.

JAK JE TO S DOPRAVOU?

Účastníci si zajišťují dopravu sami. Je možné se individuálně domluvit dle možností na společné cestě vlakem/autobusem s dobrovolníky, nebo jízdě naším bezbariérovým autem.

KDE POBYTY PROBÍHAJÍ?

Pobyty realizujeme v různých rekreačních zařízeních, která jsou zcela nebo částečně bezbariérová. Většinou jde o lokality v dojezdové vzdálenosti od Brna (např. Hodonín u Kunštátu, Vísky u Boskovic, Soběšice, Hostětín a další).

KOLIK POBYT STOJÍ?

Víkendový pobyt stojí orientačně kolem 2000 Kč a letní pobyty kolem 5000 Kč – 6500 Kč. Na pobyt vám vystavíme fakturu. Cena se odvíjí od rekreačního zařízení a výše sponzorských darů, které se nám podaří na realizaci pobytu získat.

JAK JE TO S DOPRAVOU?

Účastníci si zajišťují dopravu sami. Je možné se individuálně domluvit dle možností na společné cestě vlakem/autobusem s dobrovolníky, nebo jízdě naším bezbariérovým autem.

pro koho jsou pobyty určeny?

Pobyty jsou určeny i osobám s těžkým postižením – zajistíme pomoc s kompletní sebeobsluhou; není na překážku pohyb na invalidním vozíku nebo používání inkontinenčních pomůcek.

Pobytů se mohou účastnit i děti s poruchou autistického spektra a omezenými komunikačními schopnostmi.

Účastník nesmí mít agresivní projevy chování nebo být v nestabilizovaném zdravotním stavu.

KDO MI BUDE NA POBYTU ASISTOVAT?

Na pobytu asistují zaškolení dobrovolníci pod dohledem koordinátora. Jako dobrovolníci s námi často jezdí studenti, někteří jsou už zkušení, někteří jedou poprvé. Proto je nezbytné, abyste koordinátorovi pobytu vždy předali maximum informací o požadavcích na dopomoc ze strany asistenta, na jaký způsob péče je vaše dítě zvyklé, jaký má denní režim a rituály, případně informace o jeho zdravotním stavu. Zejména u dětí s mentálním postižením nebo omezenými komunikačními schopnostmi potřebujeme přesné a podrobné informace.

Jak se přihlásit?

Ozvěte se koordinátorovi pobytu, rádi s vámi probereme, jestli je pro vaše dítě pobyt vhodný a doplníme další informace. Po zařazení mezi zájemce vám budeme zasílat nabídky na pobyt přímo do e-mailu společně s elektronickou přihláškou. Po odeslání přihlášky zpět (elektronicky, osobně či poštou) vám e-mailem potvrdíme účast. S novými účastníky se koordinátor setkává osobně před pobytem kvůli předání podrobných informací.

MŮŽE JET ČLEN RODINY JAKO ASISTENT?

Ano, může! Občas s námi jezdí rodinní příslušníci (rodiče, prarodiče) nebo známí, kteří mají statut dobrovolníka a bydlení a stravu jim hradíme.