osobní asistence

Je to terénní služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a nejsou schopni zabezpečit péči o sebe a svou domácnost vlastními silami nebo s dopomocí svých blízkých. Službu poskytujeme bez časového omezení nejčastěji v domácím prostředí klienta, v zaměstnání, ve škole nebo při volnočasových aktivitách.
 

Cílem služby osobní asistence je kompenzovat uživateli jeho zdravotní postižení tak, aby mohl žít maximálně samostatně ve své domácnosti a organizovat si každodenní život podle svých potřeb a přání.

Rotreklová Gabriela

Gabriela Rotreklová

koordinátorka osobní asistence
osobniasistence@domovpromne.cz
tel. 605 500 120

komu poskytujeme osobní asistenci?

Asistence je určena lidem od jednoho roku věku až po seniory s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením včetně různých kombinací těchto postižení a poruch autistického spektra. Službu poskytujeme na území města Brna a v jeho přilehlém okolí do 20 km.

NAŠI OSOBNÍ ASISTENTI VÁM POMOHOU

při zvládání úkonů sebeobsluhy (oblékání, podání stravy)

při osobní hygieně (koupání, pomoc na WC, výměna inkontinenčních pomůcek)

při zajištění chodu domácnosti (nákupy, vaření, drobný úklid)

doprovodí vás do školy, zaměstnání, k lékaři, na úřady (veřejnou dopravou, po domluvě možno řízení automobilu uživatele)

při trávení volného času (společná návštěva kulturních akcí, předčítání, asistence na zájmových kroužcích a sportovištích)

při nácviku běžných dovedností (rozvoj motoriky, sociálních dovedností, samostatné cestování MHD, samostatné oblékání a stravování u dětí)

při obstarávání osobních záležitostí (pomoc s vyplněním žádostí a přihlášek, vyhledáním a kontaktováním institucí a veřejných služeb) 

V OSOBNÍ ASISTENCI NEZAJIŠŤUJEME

nesmíme provádět zdravotnické úkony (např. cévkování, ošetřování otevřených dekubitů, rehabilitace) – možno řešit domácí zdravotní péčí

nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby (např. kadeřník, opravář, zahradník, rozsáhlý úklid)

nezajišťujeme hlídání dětí uživatelů osobní asistence, pokud sami nejsou našimi uživateli

Časový rozsah služeb

Služby poskytujeme 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Službu si můžete sjednat na několik hodin v kuse, nebo ji rozdělit do více kratších návštěv v průběhu dne (minimální délka jedné návštěvy je 30 minut, v nočních hodinách 60 minut). Službu můžete využívat pravidelně, nebo nárazově v případě aktuální potřeby. Po předchozí domluvě zajišťujeme i několikadenní asistenci (včetně výjezdů s asistentem i mimo Brno).

Objednání služby

Můžete nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Pokud budeme mít volné kapacity poskytnout vám osobní asistenci v požadovaném rozsahu, sjedná si s vámi koordinátorka osobní asistence schůzku, na které vyplníte Evidenční list zájemce o službu a seznámíme vás s praktickým chodem služby. Zároveň si domluvíme první návštěvu osobního asistenta u vás doma nebo tam, kde budete asistenci potřebovat. První služba „na zkoušku“ je zdarma. Pokud se rozhodnete, že budete našich služeb využívat, podepíšeme spolu smlouvu o poskytování osobní asistence.