Osobní asistence

CO JE OSOBNÍ ASISTENCE:

Je to terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.“

Cílem služby osobní asistence je dlouhodobě udržet člověka se zdravotním postižením v jeho přirozeném prostředí domova, kompenzovat mu jeho zdravotní postižení tak, aby mohl žít co nejvíce podle svých představ (např. vzdělávat se, pracovat, bydlet ve své domácnosti, vychovávat děti, stýkat se s přáteli, cestovat veřejnou dopravou, nakupovat v obchodech, využívat veřejných služeb, aktivně trávit svůj volný čas).

KOMU POSKYTUJEME OSOBNÍ ASISTENCI:

Osobám ve věku od 1 roku věku s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením včetně různých kombinací těchto postižení a poruch autistického spektra. Služba je určena lidem žijícím na území města Brna a v jeho přilehlém okolí do 20 km. Klient nesmí mít poruchu osobnosti nebo psychiatrické onemocnění (nevztahuje se na depresi nebo úzkost).

ČASOVÝ ROZSAH SLUŽEB:

Služby poskytujeme 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Službu je možné si sjednat na několik hodin v kuse nebo ji rozdělit do více kratších návštěv v průběhu dne (jedna návštěva se poskytuje v rozsahu minimálně 30 min., v nočních hodinách v rozsahu min. 60 min.). Službu si lze sjednat pravidelně nebo ji využívat pouze nárazově v případě aktuální potřeby. Po předchozí domluvě zajišťujeme i několikadenní asistenci (včetně výjezdu s asistentem i mimo Brno).

OBJEDNÁNÍ SLUŽBY:

Můžete nás kontaktovat emailem nebo telefonicky. V případě, že bude v našich kapacitních možnostech Vám poskytnout osobní asistenci v požadovaném rozsahu, sjedná si s Vámi koordinátor osobní asistence schůzku, kde vyplníte Evidenční list zájemce o službu a budete seznámeni s praktickým chodem služby. Zároveň se domluví první návštěva osobního asistenta u Vás doma nebo na jiném místě, kde budete asistenci potřebovat. První služba je „na zkoušku“ a je zdarma. Teprve po té se můžete definitivně rozhodnout, zda budete našich služeb využívat a podepíšete smlouvu o poskytování osobní asistence.

NAŠI OSOBNÍ ASISTENTI VÁM POMOHOU:

  • při zvládání běžných úkonů péče o Vaši osobu (oblékání, podání stravy),
  • pomoc se zajištěním chodu domácnosti (nákupy, vaření),
  • při osobní hygieně (koupání, pomoc na WC, výměna inkontinenčních pomůcek),
  • zajišťují výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (procházky, výlety, rozvoj jemné a hrubé motoriky, doprovod na kulturní a společenské akce),
  • zajišťují doprovod do školy, zaměstnání, k lékaři,
  • a další.