Zážitkové pobyty pro děti a dospělé

Pro děti a dospělé s postižením pořádáme již od roku 2004 víkendové a týdenní pobyty. Pro účastníky je připraven bohatý zážitkový program – výlety, koupání, tvoření, celotáborové hry, terapeutické aktivity (muzikoterapie, canisterapie) aj. Fotografie z minulých ročníků najdete ZDE.

Každý účastník má k dispozici svého dobrovolného osobního asistenta, který mu po celou dobu pobytu dle potřeby pomáhá se sebeobsluhou a zapojením do programu.

Pobyty jsou určené pro cca 12 – 15 účastníků. Dvakrát do roka pořádáme víkendový pobyt (jaro, podzim), v létě pak 5-7 denní pobyt. Program je uzpůsoben tak, aby byl i prostor na odpočinek. V ceně tábora je zahrnuta strava, program a náklady na asistenci.

Pořádáme tři turnusy pobytových akcí:

 
– pro děti a mladé dospělé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 8 – 26 let (info: pobyty.mladez@domovpromne.cz),
– pro dospělé pouze s tělesným postižením od 18 let (info: zazitkovepobyty@domovpromne.cz).

PRO ZÁJEMCE:

V případě, že byste měli zájem o účast na našem pobytu, obraťte se kdykoliv na naše koordinátory. Přidáme Vás do adresáře zájemců a aktuální nabídka pobytů Vám bude chodit emailem. Pobyty jsou tak rychle obsazeny, že je nestíháme zveřejňovat.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY NA POBYT            DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA POBYT

Časté dotazy:

  • Pobyty jsou určeny i osobám s těžkým postižením – zajistíme pomoc s kompletní sebeobsluhou; není na překážku pohyb na invalidním vozíku nebo používání inkontinenčních pomůcek.
  • Pobytů se mohou účastnit i osoby s poruchou autistického spektra.
  • Účastník musí splňovat kritéria cílové skupiny daného turnusu a nesmí mít agresivní projevy chování nebo být v nestabilizovaném zdravotním stavu.
  • V případě zájmu kontaktujte vybraného koordinátora pobytu. Můžete s ním i zkonzultovat, zda je pro Vás/Vašeho blízkého pobyt vhodný a doptat se na podrobnosti. Koordinátor si Vás zaeviduje mezi zájemce a bude Vám zasílat nabídky na pobyt přímo do emailu společně s elektronickou přihláškou. Po odeslání přihlášky zpět (elektronicky, osobně či poštou) Vám bude emailem potvrzena účast. S novými účastníky se koordinátor setkává osobně předem před pobytem kvůli předání podrobných informací o účastníkovi a jeho požadavcích na dopomoc.
  • Ano, je to možné. Občas s námi jezdí rodinní příslušníci nebo známí a mají statut dobrovolníka, kterým je pobyt hrazen.
  • Na pobytu Vám bude asistovat zaškolený dobrovolník pod dohledem koordinátora pobytu (často s námi jezdí studenti jako dobrovolníci). Někteří dobrovolníci jezdí opakovaně a jsou zkušení, někteří jedou poprvé. Proto je nezbytné, abyste koordinátorovi pobytu vždy předali maximum informací o svých požadavcích na dopomoc ze strany asistenta, na jaký způsob péče jste zvyklí, jaký máte denní režim nebo rituály, případně informace o zdravotním stavu, aby nás na pobytu něco nezaskočilo. Zejména u dětí, osob s mentálním postižením nebo osob s omezenými komunikačními dovednostmi potřebujeme přesné a podrobné informace.
  • Pobyty realizujeme v různých rekreačních zařízeních, která jsou zcela nebo částečně bezbariérová. Většinu pobytů realizujeme v lokalitách cca 1-2 hodiny jízdy autem od města Brna (např. Hodonín u Kunštátu, Lažánky, Březejc, Soběšice, Hostětín a další).
  • Víkendový pobyt stojí orientačně kolem 1800 – 2000 Kč a letní pobyty kolem 5000 Kč – 6500 Kč. Na pobyt Vám vystavíme fakturu. Cena se odvíjí od ceníku rekreačního zařízení a od výše sponzorských darů, které se nám podaří na realizaci pobytu získat. Je možné se obrátit na různé nadace s žádostí o finanční příspěvek.
  • Většina rekreačních zařízení je schopná se běžné dietní stravě přizpůsobit. Při speciálních požadavcích na stravu je potřeba dát vědět předem, abychom se mohli s kuchyní domluvit. Případně je možné si vzít i svou stravu s sebou. Není problém v případě potřeby stravu pomixovat.
  • Účastníci si zajišťují dopravu sami. Je možné se individuálně domluvit dle možností na společné cestě vlakem/autobusem s dobrovolníky nebo jízdě autem.

Koordinátoři pobytů:

Jarmila Vokálová

vedoucí pobytů pro mládež

pobyty.mladez@domovpromne.cz

+420 737 441 055

Kateřina Havlíková

vedoucí pobytů pro dospělé

zazitkovepobyty@domovpromne.cz

+420 604 200 143

Jak jsme se měli na pobytech v předchozích letech se můžete dočíst v článcích uvedených níže: