Zájmové kroužky

Pořádáme zájmové kroužky pro děti a mladé lidi ve věku 6 – 26 let s mentálním nebo kombinovaným postižením. Kroužky jsou určené převážně dětem se středním nebo těžším stupněm postižení.

 

Kapacita kroužků: 5 – 8 účastníků.

 

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme 7 druhů kroužků ve skupinové a individuální formě.

Skupinové kroužky

Individuální kroužky