Zájmové kroužky individuální

Individuální kroužky jsou určené dětem a mladým lidem ve věku 6 – 26 let s mentálním nebo kombinovaným postižením. Dítě stráví celou lekci pouze s vedoucím kroužku, který se mu bude věnovat zcela individuálně dle jeho potřeb. Kroužek je tak vhodný jako mezistupeň pro děti, které nejsou zvyklé na kolektiv a není jisté, jak by zvládly fungování ve skupině, ale i pro zájemce, kteří se chtějí cíleně rozvíjet v určité činnosti co nejvíce intenzivně. Kroužky jsou určené převážně dětem se středním nebo těžším stupněm postižení.

RELAXAČNÍ KROUŽEK:

V naší relaxační místnosti s prvky Snoezelenu se propadnete jako Alenka do jiného světa, světa Divů. Místnost na míru naplní vůně, zvuky, hmatové prvky a spolu se speciálními pomůckami (např. vodní lůžko nebo světelné lijány) a audiovizuální technikou mohou děti chvíli relaxovat pod hladinou moře, chvíli se nechat unášet jako vlaštovka ve větru a jindy se stát třeba mocným čarodějem.

LOGOHRÁTKY:

LOGOhrátky jsou hry se slovy, s pusou, se zvuky i s tělem. S lektorkou budete na míru cvičit a rozvíjet komunikaci. Poznávat a hrát si.

Důležité informace

  • rozvržení kroužkového roku není úplně shodné se školním rokem, níže v tabulce jsou uvedena data, kdy se kroužky nekonají
*) Individuální kroužky začínají 1. 3. .2021, pokud u nich není uvedeno jinak.

Místo konání

Přihlašování

Personální zabezpečení kroužku

  • Kroužek vede zaškolený lektor.
  • Dle potřeby je přítomen jeden a více asistentů pro skupinu dětí nebo pro jednotlivce, kterému pomáhá při zapojení se do programu, kolektivu či se sebeobsluhou. Asistent nemusí být přítomen na každé lekci, pokud je část účastníků v daný den omluvena.
  • Organizátor si vyhrazuje právo pozdržet přihlášku jednotlivce potřebujícího osobního asistenta, z důvodu nedostatku personálu.

Materiální zabezpečení kroužku

  • Organizátor zajišťuje veškerý materiál a pomůcky potřebné pro náplň kroužků.
  • Organizátor zajišťuje na vlastní náklady pitný režim účastníků.
  • Inkontinenční pomůcky a další spojené se sebeobsluhou nejsou zajištěny. Každý účastník by měl mít své.

Doprovody na/z kroužků

  • Dle časových možností asistentů je po domluvě možný (bezplatný) doprovod dětí z/na kroužky. Doprovody ovšem negarantujeme.
  • Pokud nemůžete doprovodit své dítě a potřebujete doprovod na/z kroužků, objednejte si plně hrazenou asistenci od Domova pro mne, z. s. (osobniasistence@domovpromne.cz, +420 734 346 720) nebo dalších poskytovatelů.

Rezervační a platební podmínky:

  • Cena musí být uhrazena nejpozději do týdne od kladného přijetí přihlášky vedoucím zájmových kroužků (potvrzení dostanete e-mailem). Lze si vybrat ze dvou možností úhrady:

1) HOTOVOSTNÍ PLATBOU k rukám pokladníka (vedoucího kanceláře) oproti pokladnímu dokladu v sídle Domova pro mne, z.s. Kounicova 42, Brno 602 00

2) BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM na účet Domova pro mne, z.s. 2529649001/5500 (Raifeisenbank a.s.). Do zprávy pro příjemce uveďte “jméno účastníka” a “název kroužku”.