Zájmové kroužky individuální

Individuální kroužky jsou určené dětem a mladým lidem ve věku 6 – 26 let s mentálním nebo kombinovaným postižením. Dítě stráví celou lekci pouze s vedoucím kroužku, který se mu bude věnovat zcela individuálně dle jeho potřeb. Kroužek je tak vhodný jako mezistupeň pro děti, které nejsou zvyklé na kolektiv a není jisté, jak by zvládly fungování ve skupině, ale i pro zájemce, kteří se chtějí cíleně rozvíjet v určité činnosti co nejvíce intenzivně. Kroužky jsou určené převážně dětem se středním nebo těžším stupněm postižení.

Relaxační kroužek – V naší relaxační místnosti s prvky Snoezelenu se propadnete jako Alenka do jiného světa, světa Divů. Místnost na míru naplní vůně, zvuky, hmatové prvky a spolu se speciálními pomůckami (např. vodní lůžko nebo světelné lijány) a audiovizuální technikou mohou děti chvíli relaxovat pod hladinou moře, chvíli se nechat unášet jako vlaštovka ve větru a jindy se stát třeba mocným čarodějem.

LOGOhrátky – LOGOhrátky jsou hry se slovy, s pusou, se zvuky ale i s tělem. S lektorkou budete na míru cvičit a rozvíjet komunikaci. Poznávat a hrát si.

Důležité informace

 • rozvržení kroužkového roku není úplně shodné se školním rokem, níže v tabulce jsou uvedeny data, kdy se kroužky nekonají

Místo konání

Přihlašování

 • 1. pololetí 2021/22
  • přihlašování probíhá do skupinových kroužků od 1. září do vyčerpání kapacity.
  • do individuálních kroužků od 15. září.
 • Přihlášky nebo své dotazy zasílejte na e-mail: krouzky@domovpromne.cz
 • Pokud jste již kroužky u nás navštěvovali a u účastníka nedošlo k výrazným změnám, vyplňte Zkrácenou verzi Přihlášky.

Personální zabezpečení kroužku

 • Kroužek vede zaškolený lektor.
 • Dle potřeby je přítomen jeden a více asistentů pro skupinu dětí nebo pro jednotlivce, kterému pomáhá při zapojení se do programu, kolektivu či se sebeobsluhou. Asistent nemusí být přítomen na každé lekci, pokud je část účastníků v daný den omluvena.
 • Organizátor si vyhrazuje právo pozdržet přihlášku jednotlivce potřebujícího osobního asistenta, z důvodu nedostatku personálu.

Materiální zabezpečení kroužku

 • Organizátor zajišťuje veškerý materiál a pomůcky potřebné pro náplň kroužků.
 • Organizátor zajišťuje na vlastní náklady pitný režim účastníků.
 • Inkontinenční pomůcky a další spojené se sebeobsluhou nejsou zajištěny. Každý účastník by měl mít své.

Doprovody na/z kroužků

 • Dle časových možností asistentů je po domluvě možný (bezplatný) doprovod dětí z/na kroužky. Doprovody ovšem negarantujeme.
 • Pokud nemůžete doprovodit své dítě a potřebujete doprovod na/z kroužků, objednejte si plně hrazenou asistenci od Domova pro mne, z. s. (osobniasistence@domovpromne.cz, +420 605 500 120) nebo dalších poskytovatelů.

Rezervační a platební podmínky:

 • Odesláním přihlášky si zarezervujete místo na vybraném zájmovém kroužku.
 • Cena musí být uhrazena nejpozději do týdne od kladného přijetí přihlášky vedoucím zájmových kroužků (potvrzení dostanete e-mailem). Lze si vybrat ze dvou možností úhrady:

1) HOTOVOSTNÍ PLATBOU k rukám pokladníka (vedoucího kanceláře) oproti pokladnímu dokladu v sídle Domova pro mne, z.s. Kounicova 42, Brno 602 00

2) BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM na účet Domova pro mne, z.s. 1387908279/2700 (UnicreditBank). Do zprávy pro příjemce uveďte “jméno dítěte + název kroužku”.