Zájmové kroužky

Pořádáme zájmové kroužky pro děti a mladé lidi ve věku 6 – 26 let s mentálním nebo kombinovaným postižením. Kroužky jsou určené převážně dětem se středním nebo těžším stupněm postižení.

 

Kapacita kroužků: 5 – 8 účastníků.

 

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme 7 druhů kroužků ve skupinové a individuální formě:

Hudební kroužek – Náplní kroužku jsou 3 oblasti – zpívání oblíbených a pohádkových písniček, aktivní muzikoterapie a relaxace. V aktivní muzikoterapii využíváme skupinové dynamiky dětí a dochází k zapojování pohybového aparátu.

 

Pohybový kroužek – Pohybový kroužek je zaměřený zejména na protažení pohybového aparátu po náročném víkendu. Cvičíme, běháme, hrajeme hry. Většinu roku, pokud zrovna neprší nebo nemrzne, se snažíme být venku v přírodě.

 

Poznávací kroužek – Náplň poznávacího kroužků je velmi pestrá od výletů do přírody a jejího poznávání až po návštěvu výstav a kulturních akcí s programem uzpůsobeným na míru potřebám dětí.

 

Výtvarný kroužek – Během lekcí budou děti rozvíjet jemnou a hrubou motoriku za pomoci nápaditých výtvarných technik. Chceme, aby se děti hlavně bavily, poznávaly a objevovaly ve společnosti starých i nových kamarádů. V průběhu roku vytváříme i tematické výrobky podle ročního období (vítání jara) nebo známých dnů a svátků (čarodějnice, Velikonoce). Výrobky si děti mohou odnášet domů.

 

Domácí nauky – Kroužek pro děti, které se chtějí něco naučit, začít pomáhat rodičům, a nebo se prostě jen dobře bavit s kamarády. Budeme vařit, zahradničit, stavět i opravovat. Není k tomu potřeba žádných větších dovedností, půjdeme na to zlehka, pomalu a každý si své místo mezi námi najde.

 

 

Důležité informace

 • rozvržení kroužkového roku není úplně shodné se školním rokem, níže v tabulce jsou uvedena data, kdy se kroužky nekonají

 

Místo konání

Přihlašování

 • 1. pololetí 2021/22
  • přihlašování do skupinových kroužků probíhá od 1. září do vyčerpání kapacity.
  • do individuálních kroužků od 15. září.
 • Přihlášky nebo své dotazy zasílejte na e-mail: krouzky@domovpromne.cz
 • Pokud jste již kroužky u nás navštěvovali a u účastníka nedošlo k výrazným změnám, vyplňte zkrácenou verzi přihlášky.

Personální zabezpečení kroužku

 • Kroužek vede zaškolený lektor.
 • Dle potřeby je přítomen jeden a více asistentů pro skupinu dětí nebo pro jednotlivce, kterému pomáhá při zapojení se do programu, kolektivu či se sebeobsluhou. Asistent nemusí být přítomen na každé lekci, pokud je část účastníků v daný den omluvena.
 • Organizátor si vyhrazuje právo pozdržet přihlášku jednotlivce potřebujícího osobního asistenta, z důvodu nedostatku personálu.

Materiální zabezpečení kroužku

 • Organizátor zajišťuje veškerý materiál a pomůcky potřebné pro náplň kroužků.
 • Organizátor zajišťuje na vlastní náklady pitný režim účastníků.
 • Inkontinenční pomůcky a další spojené se sebeobsluhou nejsou zajištěny. Každý účastník by měl mít své.

Doprovody na/z kroužků

 • Dle časových možností asistentů je po domluvě možný (bezplatný) doprovod dětí z/na kroužky. Doprovody ovšem negarantujeme.
 • Pokud nemůžete doprovodit své dítě a potřebujete doprovod na/z kroužků, objednejte si plně hrazenou asistenci od Domova pro mne, z. s. (osobniasistence@domovpromne.cz, + 605 500 120) nebo dalších poskytovatelů.

Rezervační a platební podmínky:

 • Odesláním přihlášky si zarezervujete místo na vybraném zájmovém kroužku.
 • Cena musí být uhrazena nejpozději do týdne od kladného přijetí přihlášky vedoucím zájmových kroužků (potvrzení dostanete e-mailem). Lze si vybrat ze dvou možností úhrady:

1) HOTOVOSTNÍ PLATBOU k rukám pokladníka (vedoucího kanceláře) oproti pokladnímu dokladu v sídle Domova pro mne, z.s. Kounicova 42, Brno 602 00

2) BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM na účet Domova pro mne, z.s. 1387908279/2700 (UnicreditBank). Do zprávy pro příjemce uveďte “jméno dítěte + název kroužku”.