Jak dopadl brněnský Charitativní běh pro každého?

Jak dopadl brněnský Charitativní běh pro každého?

V neděli 24. 4. 2016 uspořádal brněnský sportovní klub SKI Žabiny ve spolupráci s neziskovou organizací Domov pro mne, z.s. charitativní běh pod hlavičkou projektu Run and help Konta bariéry. 

Charitativní běh měl dvě trasy – jednu dlouhou 3,5 km a druhou 600 m. Startovné začínalo na 30 korunách, lidé mohli přispět i více dle svého uvážení. Běhu se zúčastnilo celkem 41 velkých i malých běžců, z toho jich 25 běželo delší trasu. Dohromady uběhli 97,1 kilometrů a vybrali částku 6 116 korun. Z této částky putovaly 4 000 korun 35letému Patrikovi, který je po zásahu elektrickým proudem zcela odkázán na pomoc druhých. Patrik si z této částky uhradí letní týdenní pobyt, který pořádá organizace Domov pro mne, z.s. pro dospělé osoby s těžkým tělesným postižením. Zbytek částky ve výši 2 116 korun Domov pro mne využije na realizaci letního příměstského tábora pro děti s postižením.

„Počasí nám nakonec přálo, i když to prvně vypadalo, že bude pršet. Terén trasy byl náročný. Mezi běžci byli i naši zaměstnanci a dobrovolníci, běželo i několik kolegů z jiných neziskovek.“ Popisuje akci Jarmila Vokálová, ředitelka Domova pro mne. „Moc děkuji všem zúčastněným a organizátorům ze SKI Žabiny, že pro nás a Patrika běh uspořádali. Akci jsme si moc užili, a pokud bude zase příležitost si zaběhat pro dobrou věc, ráda si to zopakuji.“ dodává.

FOTOGALERIE – připravuje se