Výlet do Břeclavi

Výlet do Břeclavi

Tak jsme zase vyrazili! Jen co se počasí po dlouhé zimě umoudřilo, vydali jsme se do nedaleké Břeclavi na průzkum. Jako již tradičně jsme se všichni plni očekávání sešli na hlavním nádraží a první část naší výpravy mohla být zahájena.

Cesta vlakem utekla všem jako voda a najednou jsme se ocitli uprostřed Břeclavi. Cílem naší výpravy se stala romantická plavba po řece Dyji. Přístaviště jsme však nejdříve museli objevit. Úkol to nebyl zase tak obtížný, protože řeka Dyje nám byla při naší procházce neustále nablízku. Ale hezky popořádku!

Všichni jsme byli vybaveni menšími či většími svačinami, a tak jsme se nejdříve vydatně občerstvili, abychom měli na cestu dostatek sil. Potom už nám nebránilo nic v cestě za poznáním Břeclavi. Prošli jsme pěkným parkem, vyfotili se u neobyčejné sochy a navštívili farní kostel svatého Václava. DSC 0487

Do přístavu jsme dorazili s předstihem, a tak jsme v přírodě poobědvali a zahráli si hru. Hra prověřila nejen naše fyzické síly, ale museli jsme u ní také přemýšlet. Vítězný tým si své vítězství opravdu zasloužil, neboť úkol stihl v rekordním čase. Zatímco druhý tým stále sbíral indicie, do přístavu nepozorovaně připlula naše loď. Společně jsme se za pomoci kapitána nalodili a plavba mohla začít.

DSC 0528Většina obsadila nejkrásnější místa na přídi, kde atmosféru příjemně dokresloval pofukující větřík a voda narážející na bok lodi. Sympatický pan kapitán nám ukázal různé zajímavosti v okolí, provezl nás uměle vybudovaným kanálem řeky Dyje a během plavby jsme viděli také mnoho okousaným kmenů stromů. Bohužel jen toho bobra jsme nespatřili. Místo toho jsme si však užili houkání lodní sirény! Cestu zpět na nádraží jsme si zpříjemnili zastávkou v místní cukrárně, kde si každý dal zákusek podle své chuti. Nikomu se z cukrárny příliš nechtělo, protože jsme věděli, že nás čeká už jen procházka k nádraží a cesta domů. DSC 0531

Zpáteční cesta vlakem utekla snad ještě rychleji a na nádraží už na nás čekali rodiče, kteří se těšili, až jim všichni povykládají své zážitky.  

 

Autor: Iva Lidmilová

DSC 0476