Víkendový pobyt pro děti v Ochozu u Brna 25. – 27.4. 2008

Víkendový pobyt pro děti v Ochozu u Brna 25. – 27.4. 2008

Vzhůru na palubu dálky volají, příhodný vítr vane nám. Tajemné příběhy nás teď čekají, mým domovem bude oceán. Třpytivé vody Karibiku jsou nevyčerpatelným zdrojem tajemných a vzrušujících dobrodružství. Pirátské lodě křižují vodní hladinou a za temných nocí hledají svou kořist, nejčastěji poklady jiných lodí, které by uloupili. Již dlouho se zde žádná loď ozdobená černou vlajkou se zkříženými hnáty neobjevila, až jednou…

Psal se duben roku 2008, kdy slavný pirát z Karibiku kapitán Jack Sparrow poslal svého zmateného a roztržitého pomocníka na pravidelnou obhlídku klidných vod, kterým již dlouhá staletí vládl.vikendovka Jaké ale bylo jeho překvapení, když se Bonifác vrátil s pláčem a už od dveří křičel: „Kapitáne, kapitáne, do karibských vod vstoupili cizí piráti a z naší veletajné skrýše ukradli celičký poklad!“. Jack se strašně rozzuřil, Bonifácovi vyhuboval a dal mu za úkol sehnat novou posádku, která jim pomůže poklad najít a vrátit na své místo. Pomocník měl při té vší smůle veliké štěstí a na výletní lodi, která zrovna proplouvala kolem ostrova naverboval 9 malých pirátů a zavedl je za kapitánem.

Noví piráti byli chytří, proto si sebou na pomoc přivedli také osobní asistenty. Jack všem vysvětlil, co se jimvikendovka  stalo a slíbil, že pokud budou úspěšní a poklad najdou, rád se s nimi rozdělí. Když v tom přiběhl Bonifác: „Kapitáne, kapitáne, nepřátelé nám poslali dopis!“ Jack si ho vzal a pomalu četl: „Poklad, který usilovně hledáte je ukryt na jednom ze sedmi ostrovů, pokud budete šikovní, určitě ho najdete!“ K dopisu byla přiložena mapa. Malí piráti si oddychli, protože zatím vše vypadalo jednoduše, ale to ještě nevěděli, že na každém z ostrovů budou muset plnit nějaký úkol. Pouze kapitán věděl a Bonifác tušil, že je čeká velmi náročný program, proto je hned po večeři, kterou pro ně připravil hlavní lodní kuchtík, poslal spát. 

vikendovka„Budíček!“, probudil malé námořníky hned z rána hlas kapitána. „Posádko umýt, najíst a do práce.“, zněly jasně jeho rozkazy. Děti se po tedy výborné snídani vypravily na první výpravu, na ostrov Karamelový Palmovník. Tam je čekal slalom mezi palmami a za pomoci asistentů všichni úspěšně dojeli do cíle, jenže k jejich smůle na tomto ostrově žádný poklad neobjevily. Proto se bez dalších průtahů daly hledat další ostrov nazvaný Hledačský. Jejich úkolem zde bylo přinést vládkyni ostrova pampelišky, šišku a kameny, a tím si ji přiklonit na svou stranu. Malý piráti se úkolu nezalekli, ztracené věci našli a vypluli směrem k dalšímu ostrovu.

Po náročném dopoledni si ale potřebovali nejprve všichni odpočinout, proto pro ně kuchař připravil exkluzivní těstoviny z mořských řas.

Po krátkém poledním klidu, kdy děti nabraly ztracené síly, se nad Karibikem
04
přehnala krátká přeháňka. To kapitána vůbec neodradilo od další výpravy za pokladem na ostrov Kufrovník, aneb uhádni co předvádím. Po té se děti pod vedením Bonifáce vydali na ostrov Žabáčník, aby nakrmily roztomilá zvířátka a ta jim poradila, kudy se mají dále vydat za pokladem. Výprava byla pro všechny velmi vyčerpávající, proto se již začínaly těšit na opékané mořské buřtíky a slíbenou pohádku od kapitána. Po ní následovalo pouze jeho milé: „Dobrou noc!“ A delší den byl za námi. 

vikendovka

„Vstávat a cvičit!“, rozléhal se palubou kapitánův hlas, i když byl s výkonem posádky velmi spokojen, poklad nebyl stále nalezen. A on i Bonifác věděli, že je dnes čeká ta nejnáročnější výprava na souostroví nazvané Úkolovník, jinými slovy, pokud nesplníš úkol, nemáš šanci se vrátit. Celá posádka se vydatně nasnídala a v zápětí na to vyrazila na tajemnou cestu. Pluli rozbouřenými temnými vodami, kolem tulipánových jezírek i krajem Pohádek a kouzel, na jehož konci asistenti záhadně oslepli. To ale malé námořníky nevyvedlo z míry a společnými silami se všichni dostali až k cíli za pokladem. Šťastní a unavení si oddychli a rozdělili si kořist a po výborném obědě se s kapitánem Jackem a jeho pomocníkem Bonifácem rozloučili a odpluli na svých pramicích domů.

„Milý Bonifáci, dobře to dopadlo!“, oddechl si kapitán, vikendovkakdyž ukládal znovu nalezené zlaťáky do tajné skrýše. Pak se najednou zarazil: „Proč brečíš?“, podivil se nad slzami, které pomocníkovi kapaly po tvářích. „Mně se po našich malých kapitánech bude moc stýskat“, vzlykal. Kapitán se usmál a svým tajemným hlasem dodal: „Však se neboj, brzy se s nimi zase sektáme, vždyť vody Karibiku jsou přece nevyzpytatelné!“. 

 

Bonifác (Katka Stoupenská)