Pirátská víkendovka pro děti

Pirátská víkendovka pro děti

23. 9. nám začal kalendářní podzim, což byl nejvyšší čas zahájit přípravu dalšího víkendového pobytu pro děti s kombinovaným postižením. Víkendovka proběhla ve dnech 21. – 23. 10. 2016 a podívali jsme se opět do rekreačního střediska Hálův mlýn. Tentokrát s námi jelo 10 účastníků.

FOTOGALERIE

V pátek děti přivítal již starý známý z letního pobytu – admirál Černovous, který dětem povyprávěl, jak se měl ve zbytku léta. Černovous měl pro děti zase připravené úkoly, které musely splnit následující den – vyrobit pirátské vousy a pásku přes oko.

Dětem šla za pomoci asistentů práce od ruky, a protože venku krásně svítilo slunce, nesměla chybět vycházka a pobyt venku. Po odpoledním klidu se děti shromáždily ve společenské místnosti a ukázali Černovousovi své výrobky. Černovous byl moc spokojený a zadal dětem další úkol a to nakreslit společný obraz – „Na jedné lodi“. Každé z dětí s asistentem dostaly jeden díl obrázku, který měly vymalovat. Když měli všichni hotovo, složili obrázek dohromady. Ve večerních hodinách děti čekala muzikoterapie, kterou vedla naše asistentka Veronika. V neděli ráno, hned po snídani, přišel za dětmi Černovous, ale tentokrát byl velmi smutný. Bohužel v noci ukradl jejich obrázek zlý pirát. Černovous se tedy domluvil s dětmi, že piráta najdou a obrázek dostanou zpátky. Černovous naštěstí věděl, kde pirát kotví a tak jej mohl s velkou pomocí dětí přemoci. Za odměnu dostaly děti jak obrázek, který vyráběly den předtím, tak balíček se sladkostmi. Admirál Černovous se s dětmi rozloučil a odplul po řece pryč. Děti potom už čekal pouze oběd a příjezd rodičů.

Ivana Kachlíková

organizátorka pobytu