Jak nás podpořit?

PROČ potřebujeme Vaši podporu?

Lidé, kterým pomáháme, si nemohou dovolit zaplatit potřebnou pomoc v plné výši nebo ji nemohou zaplatit vůbec. Bez podpory dárců bychom nemohli pomáhat v takovém rozsahu nebo dokonce některé naše aktivity realizovat. Proto si podpory v jakékoliv podobě a v jakémkoliv rozsahu velmi vážíme.

JAK nás můžete podpořit?

Naši organizaci můžete podpořit finančně, věcně, službou nebo se zapojit jako dobrovolník. Jsme otevření spolupráci v různých podobách, neváhejte se na nás obrátit.

Finanční dary

Jako dárce si můžete přesně určit, na co bude Váš dar využit. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru nebo sepíšeme darovací smlouvu a budeme Vás o využití daru informovat. Každá finanční částka má pro nás a naše klienty smysl. Finanční podporu je možné zasílat pravidelně (např. každý měsíc) nebo jednorázově. Finanční dar je od určité výše možné odečíst od základu daně z příjmu.

Možnosti poskytnutí finanční podpory:

  • Předání finančního obnosu k rukám pokladní v prostorách naší kanceláře (nejlépe po domluvě na tel. 605 035 380).
  • Zaslání daru na bankovní účet –  využít můžete náš hlavní účet (do zprávy pro příjemce uveďte, že se jedná o dar, můžete vepsat i jeho účel) nebo jeden z transparentních sbírkových účtů podle toho, jakou naši aktivitu chcete podpořit. Kromě toho obecného máme zřízené také další vždy ke konkrétnímu projektu.

číslo běžného účtu: 1387908279/2700 (UniCredit Bank)

 

Transparentní sbírkové účty (Fio banka):

2801210648/2010 (obecný)

2801900665/2010 (Projekt nového chráněného bydlení)

Dárcovská SMS

Na telefonní číslo 87 777 zašlete SMS ve tvaru: