Od panoše k rytíři aneb Záchrana princezny Angeliny

Od panoše k rytíři aneb Záchrana princezny Angeliny

Od 1. do 8. 8. strávila skupinka 16 dětí a mladých dospělých zážitky nabitý týden na hradě Hodonín. Pod vedením krále Artuše a šaška Šášuly podnikly dobrodružnou cestu za záchranou princezny Angeliny, kterou nám nedělního večera unesl drak.

FOTOGALERIE

Naši panoši ušli dlouhou cestu než se mohli vydat na prizceznou. Rozdělili se do čtyř královských družinek s důmyslnými názvy – Čapáči, Nebezpeční foukači, Družina silných opic Tami a Zelení draci. Do začátku získali rytířskou vestu a šerpu a o další výbavu se museli sami postarat. Šlo o získání třech rytířských ctností (odvaha, štědrost a věrnost), výrobu vlastní helmy a štítu a získání skoro opravdického meče.

V průběhu týdne jsme byli svědky bezkonkurenčního královského turnaje, královských divadelních představení, stavění hradů, zkoušky smyslů a následného obchodování na tržišti, královské hostiny s opékáním špekáčků, královské taneční zábavy a různých bojů s různými zlými postavami, které se nám vždy podařilo obelstít.

Nakonec vybaveni plnou zbroji a zoceleni těžkými zkouškami, vydali se naše čtyři královské družinky na draka. Uspali ho táborovou písničkou, každý přispěl jednou ranou k jeho zneškodnění, zachránili prince, který zachránil princeznu a byla to láska na první pohled! Král dal princi svou dceru za ženu a všechny panoše pasoval na rytíře.

Program byl opravdu velmi dobře připraven a přizpůsoben všem. Za to patří velký dík Míši (princezna), Anetce (šašek) a Páji (král). V průběhu celého týdne se o nás pečlivě starala paní zdravotnice Alice. Za placky a meče děkujeme Lukášovi a Kubovi.

Že jsme se opravdu nenudili, dokazuje fakt, že nás v průběhu týdne opět navštívily paní Marika Zouharová, Marie Varhánková a Ivana Helebrandová z Blanska s psí smečkou, pan Uskoba se dvěma koňmi ze Zvole a pan muzikoterapeut Lubomír Holzer z Olomouce. A aby toho nebylo málo, vydali jsme se ve středu na výlet do Boskovic do Westernového městečka, kam nás zavezl pronajatý autobus z Kociánky.

Každý den jsme si našli čas na vykoupání v místním přírodním koupališti, které jsme si letos opravdu dosyta užili, a na zpívání s kytarou. 

Děkuji všem lidem, díky kterým byl tento týden takový, jaký byl. Jsou to realizátorky programu, které přípravám obětují spoustu času, asistenti, kteří se týden s trpělivostí a empatií věnují našim klientům, zaměstnanci Zámečku, kteří nám věnují nadstandardní péči a samozřejmě sponzoři, díky kterým si můžeme dovolit zpříjemnit týden nejen terapiemi a výletem, jmenovitě pan Lidmila, pan Švrček, firma Medatron a firma Redhat.

Hoja hoj!

Koordinátorka pobytu: Markéta Borutová