Otevíráme Nezávislé bydlení – pilotní projekt v České republice

Otevíráme Nezávislé bydlení – pilotní projekt v České republice

Dne 1. 11. 2012 zahájíme provoz Nezávislého bydlení pro osoby s těžkým tělesným postižením v produktivním věku. Bydlení poskytneme čtyřem klientům ve dvou bezbariérových bytech v areálu Univerzitního kampusu Brno – Bohunice.

Původně jsme chtěli otevřít chráněné bydlení, ale nakonec jsme se rozhodli pro novou formu, kterou jsme nazvali Nezávislé bydlení. Tato forma nás nebude tolik omezovat a pomůže nám lépe naplnit naše poslání: „Pomáháme lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života.“

Cílem našeho projektu je umožnit lidem s těžkým fyzickým postižením žít běžným způsobem života v jejich přirozeném prostředí za pomoci osobních asistentů. Naše služba umožní klientům se zcela zapojit do života majority – bydlet v běžné zástavbě, chodit do školy/zaměstnání/stacionáře, navazovat sociální kontakty, účastnit se dění ve městě. Služba bude poskytována formou osobní asistence 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Ačkoli je tento projekt pilotním, od samého počátku dostala naše organizace plnou podporu jak ze strany Jihomoravského kraje, který byl zastoupen panem PhDr. Jiřím Altmanem, tak odborem sociální péče MMB vedený panem inženýrem Miroslavem Foltýnem.

Další velkou oporou nám byla taktéž firma A plus, která nám poskytla bezbariérové prostory. Po vzájemné konzultaci dále některé části bytu doupravila, aby vyhovovaly specifickým potřebám našich klientů.

Pomoci výše zmiňovaných si velice vážíme a věříme, že cílem nás všech bude spokojený život obyvatel Nezávislého bydlení.