Noční šifrování pro nebojácné vozíčkáře

Noční šifrování pro nebojácné vozíčkáře

V pátek 22. června se v Brně uskuteční již 8. ročník celonoční šifrovací soutěže pro vozíčkáře Temno 2012, alternativa noční hry TMOU. Jedná se o jednu z mála outdoorových akcí, při které si mohou lidé se zdravotním postižením vyzkoušet své hranice. Tuto potřebu totiž mají občas i vozíčkáři.

Akci Temno 2012 pořádá občanské sdružení Domov pro mne, které si klade za cíl pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života. Poskytuje služby osobní asistence, pořádá zážitkové pobyty pro dospělé, tábory pro děti a řadu společenských akcí.

Temno je tradiční noční bojová hra pro vozíčkáře a jejich přátele, kteří rádi přemýšlejí, luští a mají pro strach uděláno. Účastníci na trase postupují dle šifer a v případě správného vyluštění šifry se dozví umístění dalšího stanoviště. Cesta k cíli není nikdy jednoduchá.

„Příprava Temna je rok od roku náročnější – v Brně je již jen málo míst, které jsme v rámci minulých sedmi ročníků Temna nenavštívili. Když jsme spolu s duchovním otcem Temna – Michalem Vidurou – tuto tradici zakládali, netušili jsme, že nám bude jednou Brno malé,“ uvedl Libor Doležal, výkonný ředitel o.s. Domov pro mne.

Akce se mohou zúčastnit maximálně čtyřčlenné týmy, z nichž alespoň jeden musí cestu absolvovat na vozíku. Temno tedy není určeno pouze pro vozíčkáře a zúčastnit se mohou všichni, kteří se nebojí zapojit a strávit noc trochu jinak. K účasti je nutná přihláška, kterou lze vyplnit on-line na adrese www.domovpromne.cz, do 21. června 12 hodin. Závodníci se mohou  těšit na alternativní úkoly, jejichž využitím ovšem ztratí jeden z pěti životů, je tedy nutné zvolit správnou strategii.

 „Mottem letošního ročníku je: Svět z opravdu ptačí perspektivy“. Smysl tohoto motta pochopí všichni, kterým se podaří dorazit do cíle.“, usmívá se Doležal. Více informací k letošnímu ročníku a přihlášky naleznete na stránkách www.domovpromne.cz/temno.

Domov pro mne, o.s.

Cílem sdružení je vytvářet podmínky pro běžný způsob života lidí se zdravotním postižením. Pomáhat jim překonávat bariéry, aby mohli pracovat, studovat, starat se o svou rodinu i domácnost a věnovat se svým koníčkům stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Více informací o sdružení naleznete na stránkách www.domovpromne.cz.