Nezávislé bydlení – nová cesta z ústavní péče k samostatnému životu tělesně postižených

Nezávislé bydlení – nová cesta z ústavní péče k samostatnému životu tělesně postižených

V Brně vznikla unikátní myšlenka a nenechá dlouho čekat na svoji realizaci. Již 1. 11. 2012 bude zahájen provoz pilotního projektu „Nezávislé bydlení pro osoby s těžkým tělesným postižením v produktivním věku“. Zatím poskytne zázemí čtyřem obyvatelům, kteří dosud byli odkázání na ústavní péči, ve dvou bezbariérových bytech v areálu Univerzitního kampusu Brno – Bohunice.

Brněnské občanské sdružení Domov pro mne, již dlouhou dobu usilovalo o otevření vlastního chráněného bydlení. Když se tento záměr nedařil, vznikla myšlenka Nezávislého bydlení. A realizace na sebe nenechala dlouho čekat. „Tato forma nás nebude tolik omezovat a pomůže nám lépe naplňovat naše poslání: Pomáháme lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života.“ říká ředitel o.s. Domov pro mne, Libor Doležal. 

Cílem projektu je umožnit lidem s těžkým fyzickým postižením žít běžným způsobem života v jejich přirozeném prostředí za pomoci osobních asistentů a umožnit jim tak zapojit se do života majority – bydlet v běžné zástavbě, chodit do školy/zaměstnání/stacionáře, navazovat sociální kontakty, účastnit se dění ve městě. Součástí Nezávislého bydlení bude služba osobní asistence 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. 

Ačkoli je tento projekt pilotním, od samého počátku získal plnou podporu jak ze strany Jihomoravského kraje, který byl zastoupen panem PhDr. Jiřím Altmanem, tak odborem sociální péče MMB vedený panem inženýrem Miroslavem Foltýnem. Obrovskou oporou, která nyní pomáhá uvést vysněný projekt v život je společnost A plus, která poskytla a na míru projektu upravila bezbariérové prostory. Již v průběhu listopadu se budou noví uživatelé bytů zabydlovat a pro mnohé z nich to budou první „kroky“ do jejich samostatného života.

 

Domov pro mne, o.s.

Občanské sdružení Domov pro mne vzniklo v prosinci roku 1996. Cílem sdružení je vytvářet podmínky pro běžný způsob života lidí se zdravotním postižením, pomáhat jim žít běžným způsobem života, překonávat bariéry, aby mohli pracovat, studovat, starat se o svou rodinu a domácnost a věnovat se svým koníčkům stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Pro své klienty Domov pro mne poskytuje Osobní asistenci, pořádá týdenní a víkendové tábory pro děti a zážitkové pobyty pro dospělé.