Namalujte autobus a můžete začít strategicky plánovat

Namalujte autobus a můžete začít strategicky plánovat

Dne 6. 10. 2015 se naši zástupci zúčastnili expertního školení na téma strategického plánování v rámci projektu Spouštíme lavinu dobrovolnictví.

Děkujeme organizaci Ratolest za pozvání a hlavně panu Ing. Stanislavu Kocourkovi za báječný workshop, který pro nás udělal zcela zdarma v rámci firemního dobrovolnictví. Měli jsme za úkol namalovat svou organizaci jako dopravní prostředek. Díky této vizualizaci jsme mapovali silné a slabé stránky své organizace. Je to jeden z možných prvních kroků, jak začít strategicky plánovat. Bez plánu a vize totiž žádná organizace nemůže dobře fungovat. Také jsme mohli nahlédnout do profesionálně zpracovaného strategického plánu. Ještě jednou děkujeme!

Další informace o projektu najdete na http://lavinadobrovolnictvi.cz/.