Koučování pro pečující

Koučování pro pečující

Pečujete dlouhodobě o blízkého člověka? Cítíte, že potřebujete změnu, dobýt si energii nebo  najít rovnováhu? Myslíte pořád na druhé a na sebe zapomínáte? Chcete to změnit? Můžeme Vám nabídnout podporu prostřednictvím individuálního sezení s profesionální koučkou.

 


Co je koučování?

coaching 1196028 640Koučování je velmi účinná metoda zaměřená na dosažení cíle a řešení. Je to proces, kdy kouč pomocí různých technik podporuje svého klienta v hledání řešení obtížných situací a podporuje jeho rozvoj. Kouč je partnerem svého klienta na cestě k dosažení cíle, který si klient sám stanoví. Kouč vybízí klienta k myšlení a inspiruje ho k maximalizaci jeho osobního a profesního potenciálu. Koučování je možné využít jak v pracovním, tak v osobním životě. Kouče může využívat vysoce postavený manažer, který nese velkou zodpovědnost a musí dělat efektivní rozhodnutí, a stejně tak maminka na rodičovské dovolené, která se vrací do práce a má z toho velké obavy. Koučování může pomoci člověku v situacích, kdy se ocitne na životní křižovatce, cítí se vyčerpaný, má nízké sebevědomí, potřebuje pochopit souvislosti své životní situace nebo má obavy ze změny.

Komu je určené?

Naše koučování je určené osobám, které trvale pečují o blízkého člověka se zdravotním postižením (dítě, rodiče, partnera). Je to určeno těm pečujícím, kteří chtějí na sobě pracovat, potřebují a chtějí změnu a jsou připraveni přijmout zodpovědnost za svůj život.

Péče o nemohoucí a závislé osoby může přinášet určitá úskalí jako stres, pocit napětí, úzkost a deprese. Pečující osoby jsou v souvislosti s touto emoční zátěží ohroženy syndromem vyhoření stejnou mírou jako pomáhající profesionálové (pečovatelé, osobní asistenti). Studie například ukazují, že rodiny s dítětem s postižením mají tendenci se častěji a dříve rozpadat, než je tomu u rodin, kde jsou děti zdravé. Velkým problémem také bývá uzavírání nových a dlouhodobých funkčních vztahů s ohledem na náročnost péče o závislého člena rodiny. Vnímáme složitost nelehké životní situace pečujících a jejich nezastupitelnost. Proto si dovolujeme pečujícím osobám nabídnout individuální sezení vedené profesionální koučkou.

Co nabízíme:

  • Individuální sezení s koučem.
  • Časový rozsah: jedno sezení trvá 1 – 1,5 hodiny, setkání na sebe navazují po 2 až 4 týdnech a doporučuje se absolvovat 3 – 5 koučovacích sezení.
  • Termín: dle individuální domluvy.
  • Místo: koučovací sezení bude probíhat v příjemných prostorách na ul. Skořepka 15, Brno (zastávka tramvaje Vlhká) nebo dle dohody jinde.
  • Cena: koučování nabízíme zdarma.