Kontakt

Kontakt

Domov pro mne, z. s.

sídlo: Kounicova 42, 602 00 Brno

telefon: 541 245 664
mobil: 605 035 380
email: domov@domovpromne.cz

MAPA

IČO: 653 50 111
Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně: spisová značka L5996
datová schránka (ID): 4ipsfhx
bankovní spojení: 2529649001/5500 (Raiffeisen Bank)
transparentní sbírkový účet2801210648/2010 (Fio banka) – určený pouze pro veřejnou sbírku