Kdo pomáhá druhým, pomáhá i sám sobě

Kdo pomáhá druhým, pomáhá i sám sobě

Důkazem tohoto rčení je pomoc společnosti ABB brněnskému občanskému sdružení Domov pro mne. Domov pro mne je občanské sdružení, které pomáhá lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života. ABB je přední světová firma poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí.

Co tyto dvě společnosti spojuje kromě toho, že obě působí v Brně?
ABB podporuje o.s. Domov pro mne již pět let. Nejde však o obyčejný sponzoring nebo charitu. ABB zapojilo do své podpory Domova nejen svůj rozpočet, ale i své zaměstnance.

Finanční podpora je pro občanské sdružení nezbytnou součástí rozpočtu, obzvlášť pokud chce poskytovat svým zdravotně postiženým klientům opravdu speciální služby. Poskytují asistenční služby při běžných životních úkonech – nakupování, kulturní, společenské a sportovní akce, pobytové tábory pro děti i dospělé, dokonce provozují vlastní byty s nepřetržitou asistenční službou pro těžce zdravotně postižené tzv. „nezávislé bydlení“.

Další formou podpory ze strany ABB je firemní dobrovolnictví. Zaměstnanci ABB asistovali při noční šifrovací hře pro vozíčkáře. Soutěžící na vozících museli v doprovodu asistentů překonat dlouhou trasu městem, která se jim postupně odkrývala po vyluštění jednotlivých šifer. Akce začíná vždy v pátek večer a končí v sobotu v ranních hodinách.

Zúčastněný IT specialista z ABB hodnotí akci Temno 2012 takto: „Hra je náročná nejen pro vozíčkáře, ale i pro lidi z kanceláří. Je vám zima, jste unavení, máte žízeň a hlad, ale presto vás žene dopředu touha dojít k cíli a dokázat to! Oceňuji výkon vozíčkářů a navázání užších kontaktů s nimi. Byl to nezapomenutelný zážitek.“

Tyto společné akce mají dvojí přidanou hodnotu – lidé s postižením získávají pomocnou ruku nových přátel a zaměstnanci mají možnost poznat, co všechno lidé s postižením dokáží. Dochází tak k opravdovému sblížení světů, které jsou si často mnohem podobnější, než si na první pohled myslíme.