V květnu patřila galerijní tramvaj Domovu pro mne

V květnu patřila galerijní tramvaj Domovu pro mne

Dopravní podnik města Brna, a.s. umožňuje dobročinným organizacím po jeden měsíc zdarma prezentovat svoji činnost v tzv. galerijní tramvaji. Po roce a půl čekání v pořadníku se dostala řada i na nás.

Galerijní tramvaj Dopravního podniku města Brna patří v květnu 2017 brněnské neziskové organizaci Domov pro mne, z.s. jež pomáhá lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života. Tramvaj vyzdobenou pestrými fotografiemi a informačními texty můžete potkat hned na několika linkách.

Cestující se mohou dočíst o nabízíných sociálních službách a dalších projektech – osobní asistenci, chráněném bydlení, příměstkých táborech, víkendových a týdenních pobytech, koučování pro pečující a veřejných dobročinných knihovnách. Jsou také upozorněni na možnost zaslat dárcovskou SMS a podpořit tím aktivity určené dětem i dospělým se zdravotním postižením.

Foto: Naše tisková mluvči Veronika a osobní asistentka Eva instalují fotografie a informační letáky.