Finanční a věcná podpora

PROČ potřebujeme Vaši podporu?

Lidé, kterým pomáháme, si nemohou dovolit zaplatit potřebnou pomoc v plné výši nebo ji nemohou zaplatit vůbec. Bez podpory dárců bychom nemohli pomáhat v takovém rozsahu nebo dokonce některé naše aktivity realizovat. Proto si podpory v jakékoliv podobě a v jakémkoliv rozsahu velmi vážíme.

JAK nás můžete podpořit?

Naši organizaci můžete podpořit finančně, věcně, službou nebo se zapojit jako dobrovolník. Jsme otevření spolupráci v různých podobách, neváhejte se na nás obrátit

Finanční dary

Jako dárce si můžete přesně určit, na co bude Váš dar využit. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru nebo sepíšeme darovací smlouvu a budeme Vás o využití daru informovat. Každá finanční částka má pro nás a naše klienty smysl. Finanční podporu je možné zasílat pravidelně (např. každý měsíc) nebo jednorázově. Finanční dar je od určité výše

možné odečíst od základu daně z příjmu – zde najdete daňový kalkulátor. Možnosti poskytnutí finanční podpory:

  • zaslání daru na bankovní účet (do zprávy pro příjemce uveďte, že se jedná o dar, můžete vepsat i jeho účel),
  • předání finančního obnosu k rukám pokladní v prostorách naší kanceláře (nejlépe po domluvě na tel. 605 035 380),
  • zasláním dárcovské sms – více o DMS kampani zde.

Věcné dary

Věcný dar může směřovat nám jako organizaci nebo rádi zprostředkujeme dar někomu z našich klientů. Tady najdete pár tipů, co bychom využili:

  • sbírka knih – od široké veřejnosti sbíráme staré knihy a umisťujeme je do veřejných dobročinných knihoven,
  • kancelářské a výtvarné potřeby (využijeme zejména na našich volnočasových akcích),
  • zachovalý nábytek – příležitostně ho využijeme pro vybavení bydlení našich klientů nebo prostor organizace,
  • výpočetní technika – stolní PC, notebooky, monitory, mobilní telefony,
  • kompenzační a zdravotní pomůcky – zejména mechanické invalidní vozíky, hygienické potřeby aj.,
  • nádobí do kuchyně – zejména příbory, dále talíře, sklenice,
  • kostýmy – využíváme hojně na našich volnočasových akcích.