Díky Vám dosáhnou

Díky Vám dosáhnou

V současné době startuje nová kampaň občanského sdružení Domov pro mne s názvem „Díky vám dosáhnou“. V rámci kampaně bude po městě Brně rozmístěno 5 knihoven, kde si zájemci budou moci zdarma vybrat některou z nabízených knih či přispět určitou finanční částku tomuto sdružení. Domov pro mne se tak snaží zvýšit své povědomí u brněnské veřejnosti.

Od tohoto týdne do konce tohoto roku budou mít lidé možnost na různých zajímavých místech Brna nalézt deset knihoven občanského sdružení Domov pro mne. Tyto knihovny budou naplněny knihami různých žánrů, které se sdružení podařilo získat prostřednictvím hesla „Dejte svým knihám druhou šanci!“ v předchozích dvou měsících. Celkem se tak sdružení vybralo téměř 40 metrů knih, a to ať už díky např. brněnskému antikvariátu na ulici Kounicová, Moravské zemské knihovně či knihovně v Radotíně, tak hlavně také díky brněnské veřejnosti, kdy jednotlivci i skupiny nosili své knihy přímo do sdružení. Každá z těchto knížek pak byla označena speciálním razítkem Ex libris.
V současné době jsou knihovny k vidění např. na Fakultě sociálních studií či Místodržitelském paláci a ode dneška také v Pražákově paláci Moravské galerie. Zájemci, kteří tato místa navštíví, si mohou z knihoven vybrat jakoukoliv knihu dle svého přání a vypůjčit si ji, či odnést domů. Na památku si mohou odnést také některou z knižních záložek s logem sdružení. Součástí knihoven jsou pokladničky, do kterých mohou lidé vhodit libovolnou finanční částku a podpořit tak sdružení i finančně.
„Kampaní bychom chtěli poukázat na to, že tak, jako vozíčkáři nedosáhnou do horních polic knihovny, tak také často nedosáhnou ani na úroveň každodenního života, který my ostatní považujeme často jako samozřejmý. Tito lidé musí vyvíjet větší úsilí při svých činnostech než ostatní a někdy také potřebují naši pomocnou ruku. Díky knihovnám umístěným ve veřejných místech Brna se alespoň může brněnská veřejnost dozvědět, jakým způsobem je možné těmto lidem pomáhat a případně je podpořit také nějakou finanční částkou,“ uvedl výkonnný ředitel Libor Doležal.

 

Můžete nás podpořit i na náš sbírkový účet: 4864889001/5500

 

O sbírce

Sbírka byla zahájena 1.9.2013 a je stanovená na dobu neurčitou. Sbírka je vedená u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor správní a Krajský živnostenský úřad pod č.j.: JMK100086/2013 na celém území České republiky. Veřejná sbírka je prováděna shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném účtu č. 4864889001/5500 zřízeném u Raiffeisenbank, a.s.