S dětmi na víkend opět do Ochozu u Brna 26.-28.9. 2008

S dětmi na víkend opět do Ochozu u Brna 26.-28.9. 2008

Pamatujete ještě na Jacka Sparrowa a jeho víkendovou honbu za pokladem v dubnu letošního roku? No jak by ne, protože kdo by mohl na takový zážitek zapomenout!:-) A jak vidno, ani Jack nezapomíná… 


Jednoho dne si nechal zavolat svého pomocníka Bonifáce, kterému si postěžoval: „Milý Bonifácku, mně se po těch našich malých pirátech tak stýská! Co kdybychom je pozvali i s asistenty na víkend a uspořádali pro ně velkou veselici?“ Bonifác dlouho neváhal a zvolal: „Výborně, výborně, pozveme je na hody!“ A tak se taky stalo…

Poslední zářijový víkend se sjelo deset dětí se svými 4asistenty, aby se opět setkalo se statečným Jackem a bojácným Bonifácem a pořádně toto setkání oslavili. V pátek se sešli u výborné večeře a přemýšleli, co je čeká ráno a jak bude celá oslava probíhat. Jelikož je únava přepadla velmi rychle, brzo se zavrtali do svých spacáků a netrpělivě očekávali příchod slavnostního dne.

Už po probuzení celá vesnice žila. Mládenci chodili od domu k domu a zvali všechny přítomné na hody, tedy do slavnostního průvodu a na večerní veselici. 5Naši bývalí piráti samozřejmě pozvání také rádi přijali a po vydatném obědě, před kterým si zašli na procházku a podívat se na koně, se vypravili s místními do průvodu. Všude bylo veselo, lidé zpívali a tancovali. Průvod se velmi rychle plnil novými stárkami, které mládenci vyzvedávali v domech označených májkou. Hodně se jedlo a pilo a dětem se vesnické veselí moc zamlouvalo. Po výborné večeři vyrazili v čele s Jackem a Bonifácem na hodový bál, kde opět mládenci vyzvali stárky do kola a moc pěkně všem zazpívali. To už ale na děti začala padat únava a brzy vyrazili na kutě.

V neděli ráno piráty probudilo sluníčko, které je zvesela šimralo na nose,
jako by volalo vstávat a běžte si hrát. Děti si skutečně po snídani zahráli pár her a pak už nastal čas rozloučit se s Ochozí a místními obyvateli (Jackem a Bonifácem). Ale žádné smutnění! Všichni si totiž společně slíbili, že se zase brzy potkají, jak řekl Jack: „Nejpozději na jaře!“. Kdoví, co si pro malé piráty kapitán obět připraví…

 

Autor: Kateřina Stoupenská

12