Charitativní běh: Běžíme pro Patrika!

Charitativní běh: Běžíme pro Patrika!

Brněnská nezisková organizace pomáhající lidem se zdravotním postižením Domov pro mne, z. s. pořádá ve spolupráci s organizátory Indiánského běhu oddílem Ski Žabiny svůj první charitativní běh. Akce se uskuteční v neděli 24. dubna ve Wilsonově lese v Brně (u sportovního areálu Rosnička).

Charitativní běh je součástí projektu Konta Bariéry – Run and Help (více informací na www.runandhelp.cz).

Část výtěžku z charitativního běhu poputuje na pomoc 35-letémuPatrikovi, který po zásahu elektrickým proudem skončil ve svých patnácti letech na vozíku a je tak zcela odkázán na pomoc druhých. Patrik si za vyběhané peníze uhradí letní týdenní pobyt, který organizace Domov pro mne každoročně pořádá pro osoby s těžkým tělesným postižením. Zbytek výtěžku poputuje na realizaci příměstských táborů pro děti s mentálním a kombinovaným postižením.

Charitativní běh odstartuje ve 13 hodin, registrace vypukne už o hodinu dříve. Účastníci si mohou vybrat ze dvou tras. První trasa – velký okruh – je dlouhá 3,5 km. Kratší okruh měří půl kilometru a mohou jej zdolat velcí i malí, lidé chodící i na vozíku. „Na místě budeme již od 11 hodin, kdy bude probíhat zábavný program zejména pro menší návštěvníky. Kratší trasu můžou účastníci urazit i různými alternativními způsoby. Zájemcům rádi zapůjčíme invalidní vozík, chodítko či berle, aby si celou trasu zkusili zvládnout s kompenzační pomůckou.“ vysvětlila spoluorganizátorka akce Jana Sommerová z Domova pro mne.

Každý, kdo má rád pohyb a chce podpořit dobrou věc, je srdečně zván. Startovné začíná na 30 Kč a je možné ho navýšit o libovolnou částku. Informace o Domově pro mne, z. s. najdete na stránkách www.domopromne.cz.

Patrik Run and help