Pobyty dospělí

Ve dnech 22. - 24. 4. 2016 proběhl jarní víkendový pobyt pro dospělé s tělesným postižením. Tentokrát jsme jeli v téměř komorním složení 10 osob, z toho 5 vozíčkářů. Zavítali jsem do Suchého u Boskovic. Počátek jara předurčil i téma naší víkendovky a to bylo vítání jara a pálení čarodejnic.

Ve dnech 26. – 28. září 2015 jsme se s nejvěrnějšími účastníky našich zážitkových pobytů vydali na podzimní víkendovku do Centra ekologických aktivit Veronica v Hostětíně. Hostětín je malá vesnička na Slovácku v Bílých Karpatech nedaleko Bojkovic. Protože na víkend navazoval státní svátek, začali jsme netradičně sobotním obědem a končili v pondělí odpoledne.

Jak probíhal letní pobyt pro dospělé 19. 7. - 26. 7. 2015? Poslyšte příběh kratochvilný, kterak udatní rytíři a spanilé dámy v kraji mrákotínském pobývali, a taktéž o rozličných dobrodružstvích, jež se tam udály...