Co se u nás děje

S počátkem  podzimu  odstartovala  kampaň  brněnského  občanského  sdružení  Domov pro mne s názvem „Díky vám dosáhnou" upozorňující na problémy lidí se zdravotním postižením.  V rámci  tohoto  projektu  bylo  nejprve  ve  veřejné sbírce vybráno  40 metrů knih,  které  byly následně  umístěny  do  knihovniček  instalovaných  na  pěti  místech v Brně. A jak si jednotlivé knihovny zatím vedou?

V současné době startuje nová kampaň občanského sdružení Domov pro mne s názvem „Díky vám dosáhnou“. V rámci kampaně bude po městě Brně rozmístěno 5 knihoven, kde si zájemci budou moci zdarma vybrat některou z nabízených knih či přispět určitou finanční částku tomuto sdružení. Domov pro mne se tak snaží zvýšit své povědomí u brněnské veřejnosti.

Občanské sdružení Domov pro mne podniklo s dětmi o jarních prázdninách výlet do Svitav, kde pracovníci s dětmi navštívili tamní muzeum. Společně si prohlédli expozici s názvem Arabela, expozici, která představuje historii praček a vše, co je s praním spojené, ale také i výstavu místních umělců a výstavu, která se věnovala Oscaru Schindlerovi.

V Brně vznikla unikátní myšlenka a nenechá dlouho čekat na svoji realizaci. Již 1. 11. 2012 bude zahájen provoz pilotního projektu „Nezávislé bydlení pro osoby s těžkým tělesným postižením v produktivním věku“. Zatím poskytne zázemí čtyřem obyvatelům, kteří dosud byli odkázání na ústavní péči, ve dvou bezbariérových bytech v areálu Univerzitního kampusu Brno – Bohunice.

V pátek 22. června se v Brně uskuteční již 8. ročník celonoční šifrovací soutěže pro vozíčkáře Temno 2012, alternativa noční hry TMOU. Jedná se o jednu z mála outdoorových akcí, při které si mohou lidé se zdravotním postižením vyzkoušet své hranice. Tuto potřebu totiž mají občas i vozíčkáři.