OSOBNÍ ASISTENCE

CO JE OSOBNÍ ASISTENCE:

Je to terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.“

Cílem služby osobní asistence je dlouhodobě udržet člověka se zdravotním postižením v jeho přirozeném prostředí domova, kompenzovat mu jeho zdravotní postižení tak, aby mohl žít co nejvíce podle svých představ (např. vzdělávat se, pracovat, bydlet ve své domácnosti, vychovávat děti, stýkat se s přáteli, cestovat veřejnou dopravou, nakupovat v obchodech, využívat veřejných služeb, aktivně trávit svůj volný čas). 

KOMU POSKYTUJEME OSOBNÍ ASISTENCI:

Osobám ve věku od 3 let s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením včetně různých kombinací těchto postižení a poruch autistického spektra. Služba je určena lidem žijícím na území města Brna a v jeho přilehlém okolí do 20 km. Klient nesmí mít poruchu osobnosti nebo psychiatrické onemocnění (nevztahuje se na depresi nebo úzkost).

ČASOVÝ ROZSAH SLUŽEB:

Služby poskytujeme 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Službu je možné si sjednat na několik hodin v kuse nebo ji rozdělit do více kratších návštěv v průběhu dne (jedna návštěva se poskytuje v rozsahu minimálně 30 min., v nočních hodinách v rozsahu min. 60 min.). Službu si lze sjednat pravidelně nebo ji využívat pouze nárazově v případě aktuální potřeby. Po předchozí domluvě zajišťujeme i několikadenní asistenci (včetně výjezdu s asistentem i mimo Brno). 

OBJEDNÁNÍ SLUŽBY:

Můžete nás kontaktovat emailem nebo telefonicky. V případě, že bude v našich kapacitních možnostech Vám poskytnout osobní asistenci v požadovaném rozsahu, sjedná si s Vámi koordinátor osobní asistence schůzku, kde vyplníte Evidenční list zájemce o službu a budete seznámeni s praktickým chodem služby. Zároveň se domluví první návštěva osobního asistenta u Vás doma nebo na jiném místě, kde budete asistenci potřebovat. První služba je „na zkoušku“ a je zdarma. Teprve po té se můžete definitivně rozhodnout, zda budete našich služeb využívat a podepíšete smlouvu o poskytování osobní asistence.

NAŠI OSOBNÍ ASISTENTI VÁM POMOHOU:

  • při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, podání stravy),
  • při osobní hygieně (koupání, pomoc na WC, přebalování),
  • zajišťují výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (procházky, výlety, rozvoj jemné a hrubé motoriky, doprovod na kulturní a společenské akce),
  • zajišťují doprovod do školy, zaměstnání, k lékaři,
  • a další.

Výsledek veřejné sbírky DOMA JE DOMA 2007

Ve dnech 31.10. – 2.11. 2007 jsme uspořádali pátou veřejnou sbírku na podporu projektu „Respitní péče“. V těchto dnech jste mohli potkat naše dobrovolníky v prostorách obchodních center Avion, Futurum a Tesco Královo Pole, jak nabízejí kolemjdoucím ke koupi pohlednice za dobrovolný finanční obnos. Celkový výtěžek sbírky činí 28 996 kč. Děkujeme všem, kteří nás zakoupením pohlednice finančně podpořili.

Jako nestátní nezisková organizace získáváme finanční prostředky především od úřadů státní správy formou dotací na základě projektů. Tyto finanční zdroje nikdy plně nepokrývají náklady na provoz služby, proto je pro nás nezbytné získávat další finanční prostředky od sponzorů nebo drobných dárců prostřednictvím veřejné sbírky.

Pokud byste chtěli službu respitní péče finančně podpořit a nepotkali jste se s našimi dobrovolníky v uplynulých dnech, můžete svůj finanční dar zaslat na náš sbírkový účet u České spořitelny a.s. 19-1354034309/0800 nebo jej osobně předat u nás v kanceláři na ulici Poděbradova 5/7. Nepřímo tím pomůžete 16 rodinám, kterým v současnosti respitní péči poskytujeme. Tuto službu poskytujeme v domácím prostředí klientů jako jediná organizace v Jihomoravském kraji.

Za pomoc při organizaci sbírky velmi děkujeme studentům z VOŠ na ul. Kotlářská, z VOŠ na ul. Opletalova a studentům Klasického a španělského gymnázia na ul. Vejrostova v Bystrci, kteří jako dobrovolníci reprezentovali naši organizaci na stanovištích v obchodních centrech.

Autor: Jarmila Vokálová

Jak se žije v psychiatrické léčebně – tábor pro dospěláky v Petrovicích 2007

Letos jsem pořádali již čtvrtý rekondiční pobyt pro „dospěláky“ a to v Jeseníkách v obci Petrovice nedaleko Zlatých hor. Do Petrovic jsme vyráželi z Hlavního nádraží v sobotu dopoledne 18. srpna. Naše početná skupina se musela rozdělit a jet vlakem na 2 etapy, protože nebyl dostatek bezbariérových vagónů.

 

Pokračovat ve čtení „Jak se žije v psychiatrické léčebně – tábor pro dospěláky v Petrovicích 2007“

Michal vzpomíná na Temno 2005

Minulý červen jsem se zúčastnil již podruhé noční bojové hry Temno – celonočního orientačního běhu, či spíše jízdy po Brně s cílem dorazit do určeného cíle, jenž je ukryt v šifrách a hádankách. Akci pořádalo Občanské sdružení Domov pro mne. Samozřejmě nesmělo chybět základní vybavení, jako je baterka, tužka, papír, i trocha inteligence a logického myšlení k luštění šifer.

Pokračovat ve čtení „Michal vzpomíná na Temno 2005“