Výsledek veřejné sbírky DOMA JE DOMA 2007

Ve dnech 31.10. – 2.11. 2007 jsme uspořádali pátou veřejnou sbírku na podporu projektu „Respitní péče“. V těchto dnech jste mohli potkat naše dobrovolníky v prostorách obchodních center Avion, Futurum a Tesco Královo Pole, jak nabízejí kolemjdoucím ke koupi pohlednice za dobrovolný finanční obnos. Celkový výtěžek sbírky činí 28 996 kč. Děkujeme všem, kteří nás zakoupením pohlednice finančně podpořili.

Jako nestátní nezisková organizace získáváme finanční prostředky především od úřadů státní správy formou dotací na základě projektů. Tyto finanční zdroje nikdy plně nepokrývají náklady na provoz služby, proto je pro nás nezbytné získávat další finanční prostředky od sponzorů nebo drobných dárců prostřednictvím veřejné sbírky.

Pokud byste chtěli službu respitní péče finančně podpořit a nepotkali jste se s našimi dobrovolníky v uplynulých dnech, můžete svůj finanční dar zaslat na náš sbírkový účet u České spořitelny a.s. 19-1354034309/0800 nebo jej osobně předat u nás v kanceláři na ulici Poděbradova 5/7. Nepřímo tím pomůžete 16 rodinám, kterým v současnosti respitní péči poskytujeme. Tuto službu poskytujeme v domácím prostředí klientů jako jediná organizace v Jihomoravském kraji.

Za pomoc při organizaci sbírky velmi děkujeme studentům z VOŠ na ul. Kotlářská, z VOŠ na ul. Opletalova a studentům Klasického a španělského gymnázia na ul. Vejrostova v Bystrci, kteří jako dobrovolníci reprezentovali naši organizaci na stanovištích v obchodních centrech.

Autor: Jarmila Vokálová

Jak se žije v psychiatrické léčebně – tábor pro dospěláky v Petrovicích 2007

Letos jsem pořádali již čtvrtý rekondiční pobyt pro „dospěláky“ a to v Jeseníkách v obci Petrovice nedaleko Zlatých hor. Do Petrovic jsme vyráželi z Hlavního nádraží v sobotu dopoledne 18. srpna. Naše početná skupina se musela rozdělit a jet vlakem na 2 etapy, protože nebyl dostatek bezbariérových vagónů.

 

Pokračovat ve čtení „Jak se žije v psychiatrické léčebně – tábor pro dospěláky v Petrovicích 2007“

Michal vzpomíná na Temno 2005

Minulý červen jsem se zúčastnil již podruhé noční bojové hry Temno – celonočního orientačního běhu, či spíše jízdy po Brně s cílem dorazit do určeného cíle, jenž je ukryt v šifrách a hádankách. Akci pořádalo Občanské sdružení Domov pro mne. Samozřejmě nesmělo chybět základní vybavení, jako je baterka, tužka, papír, i trocha inteligence a logického myšlení k luštění šifer.

Pokračovat ve čtení „Michal vzpomíná na Temno 2005“