Zajímavé odkazy

Zákony a vyhlášky


Adresáře sociálních služeb


Standardy kvality sociálních služeb

 

 

 

Reference našich klientů

Zeptali jsem se našich klientů:

  • Co pro ně naše služba osobní asistence znamená?
  • Jak jsou s ní spokojení?
  • Jak hodnotí přístup našich osobních asistentů?
  • V čem jsme jiní než jiné služby?

Níže se můžete dočíst jejich odpovědi a hodnocení, za které jim samozřejmě moc děkujeme.


„Nevím, jestli mám právo něco říkat,ve všech bodech až na poslední si dejte velkou 1*. A pokud jde o ten poslední bod, můj názor znáte!? Rozšířit!!!! Nabídku služeb!!! Mějte se všichni krásně ))))) a čekám návštěvu!!!!!!))))) <3 <3 <3“

                                        (klient 35 let, využívá u nás osobní asistenci 1,5 roku)


„Zdravím, co pro nás znamená Domov pro mne? Miroslav Horníček řekl: „Přátelé jsou rodina, kterou si vybíráme sami.“ No a to samé my můžeme říct o asistentkách, asistentky jsou pro nás rodina, která nám umožňuje žít, pracovat, být přáteli pro další lidi. No a rodina vlastně tvoří domov… Domov pro mne…“

                                        (klient 52 let, využívá u nás osobní asistenci 6 let)


„Každý asistent je odlišný a v závislosti na tom mám své prosby. Časově mi je služba přizpůsobena dle mých potřeb. Služba pro mě představuje velikou součást mého života, bez ní si ten život nedovedu představit. Je to tak, jak to je. Dá se říct, že jsem úplně závislá. Do budoucna bych si pro Domov přála, aby dělal všechno proto, aby existoval. Člověk si musí uvědomit, že život je v mém případě úplně jiný, a proto i já musím všechno tomu přizpůsobit a na všechno si zvykat. Není dobré si myslet, že se musím spokojit s málem, ale snažím se, aby i málo bylo hodně.“

                                        (klientka 47 let, využívá u nás osobní asistenci 8 let)


„Pomoc Vašich asistentů pro mě znamená žít nezávisle na svých blízkých, což jim umožňuje odpočívat, realizovat se každý den ve svých zájmech a hlavně mít zdravé vztahy nezatížené emocionálním a fyzickým vypětím z péče o mou osobu. Můžu žít samostatně a žít jako každá jiná žena. Přístup asistentek je ve skrze přátelský a současně na profesionální úrovni. Jsou komunikativní, prakticky šikovné, nebojácné. Sázka na jistotu, když potřebujete pomoci. Skvělé ruce, které si můžu půjčit. Z počátku jsem si neuměla dost dobře představit, jak budu plánovat pomoc asistentek na další týden, ale jde to a vcelku mi plánování udělalo „pořádek“ v diáři :D. S Vaší službou mohu srovnat pouze pomoc blízkých a přátel. Ti jsou ochotní k pomoci, ale ověřila jsem si, že občasná pomoc od přátel je výborná, avšak častá pomoc může mít ničivou sílu pro jinak fungující skvělé přátelství.“

                                        (klientka 39 let, využívá u nás osobní asistenci 2,5 roku)


„Pro mě znamená asistence z Domova neocenitelnou pomoc. Díky asistenci jsem byla schopná postarat se o syna, když byl menší a zároveň udržet chod domácnosti. Dostala jsem se s ním každý den ven a od své asistentky, která je ve věcech dětí a domácnosti zkušená, jsem se i dost naučila. Zároveň to byla na mateřské dovolené příjemná společnost. Sama bych to určitě nezvládala. Tohle náročné období si bez asistence nedovedu vůbec představit. I nyní, když už je syn větší, asistenci využívám, protože mi to velmi pomáhá v péči o domácnost. Některé věci bych sama nezvládla. Díky pomoci jsem schopná zvládat i zaměstnání na částečný úvazek. Asistence z Domova je velmi spolehlivá. Asistentky vždy přišly ve smluvenou dobu a časově se maximálně snaží přizpůsobit mým potřebám. Asistentky byly vždy velmi flexibilní a v podstatě nic nebyl problém. Plně jim důvěřuji, vím, že jim mohu svěřit i syna, když je to potřeba a to je pro mě velmi cenné. Toho nesvěřím jen tak někomu :-)“

                                        (klientka 32 let, u nás osobní asistenci 3 roky)


„Pomoc Vaších asistentek znamená pro mně hodně. Když jsem jěště neměla elektrický vozík, tak mně doprovodily asistentky na mech.vozíku k lékaři, na nákup i na různé výlety. Po přidělení elektrického vozíku od VZP byly služby ze strany asistentky Helenky ideální. Díky její přítomnosti jsem se tzv. naučila překonávat strach z jízdy v MHD. Jak asistentka Lucka, tak i Monika mě doprovázely na různé akce na elektrickým vozíku. Díky jejích přítomností jsem získavala jistotu a klid. Asistentky jsou spolehlivé a velice milé. Asistenční služby budu i nadále využívat.“

                                        (klientka 58 let, využívá u nás osobní asistenci 5 let)


„Pomoc asistentů mi umožňuje téměř samostatně žít v mém bytě, nejvíc si ale cením jejich společnosti. Jsem ráda, když si se mnou čtou a povídají, když do práce dají své emoce. Což mnozí dělají. Myslím, že asistence Domova pro mne má jistou úroveň. Přístup asistentů je přátelský, zvláště pokud se jedná o mladé lidi. Oblíbila jsem si jednu asistentku, která je jiná než ostatní. Někdy si stěžuje na přístup druhých lidí k její osobě. Ale já to mám stejně, proto je mi blízká. Snažím se jí nabídnout toleranci a vím, že ona se mnou bude jednat stejně. Mám srovnání jak s pečovatelskou službou, tak s osobní asistencí. Pečovatelská služba byla opravdu pohodová, byla jsem trochu jako v nebi. Teď, když mám asistenci, musím se víc snažit. Někdy je to dost tvrdé, ale říkám si, že mi to snad k něčemu bude. Třeba budu moci mít práci nebo rodinu. A protože se zajímám o anesteziologii, přirovnávám si to k tomu, že kdybych byla zdravá a mohla pracovat jako anestezioložka, musela bych umět podat vždy stoprocentní výkon, třeba i v noci. Tak se snažím, aby asistentky na mě nepoznali únavu, abych měla kolem sebe čisto a uklizeno, aby se u mě cítily dobře. Někdy jím před asistencí energetické tyčinky, nebo piji kávu a jsem potom usměvavější. Asistentky na mě poznaly, že jsem inteligentní, tak jsou na mě náročné.“

                                        (klientka 30 let, využívá našich služeb 2 roky)

 

OSOBNÍ ASISTENCE

CO JE OSOBNÍ ASISTENCE:

Je to terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.“

Cílem služby osobní asistence je dlouhodobě udržet člověka se zdravotním postižením v jeho přirozeném prostředí domova, kompenzovat mu jeho zdravotní postižení tak, aby mohl žít co nejvíce podle svých představ (např. vzdělávat se, pracovat, bydlet ve své domácnosti, vychovávat děti, stýkat se s přáteli, cestovat veřejnou dopravou, nakupovat v obchodech, využívat veřejných služeb, aktivně trávit svůj volný čas). 

KOMU POSKYTUJEME OSOBNÍ ASISTENCI:

Osobám ve věku od 3 let s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením včetně různých kombinací těchto postižení a poruch autistického spektra. Služba je určena lidem žijícím na území města Brna a v jeho přilehlém okolí do 20 km. Klient nesmí mít poruchu osobnosti nebo psychiatrické onemocnění (nevztahuje se na depresi nebo úzkost).

ČASOVÝ ROZSAH SLUŽEB:

Služby poskytujeme 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Službu je možné si sjednat na několik hodin v kuse nebo ji rozdělit do více kratších návštěv v průběhu dne (jedna návštěva se poskytuje v rozsahu minimálně 30 min., v nočních hodinách v rozsahu min. 60 min.). Službu si lze sjednat pravidelně nebo ji využívat pouze nárazově v případě aktuální potřeby. Po předchozí domluvě zajišťujeme i několikadenní asistenci (včetně výjezdu s asistentem i mimo Brno). 

OBJEDNÁNÍ SLUŽBY:

Můžete nás kontaktovat emailem nebo telefonicky. V případě, že bude v našich kapacitních možnostech Vám poskytnout osobní asistenci v požadovaném rozsahu, sjedná si s Vámi koordinátor osobní asistence schůzku, kde vyplníte Evidenční list zájemce o službu a budete seznámeni s praktickým chodem služby. Zároveň se domluví první návštěva osobního asistenta u Vás doma nebo na jiném místě, kde budete asistenci potřebovat. První služba je „na zkoušku“ a je zdarma. Teprve po té se můžete definitivně rozhodnout, zda budete našich služeb využívat a podepíšete smlouvu o poskytování osobní asistence.

NAŠI OSOBNÍ ASISTENTI VÁM POMOHOU:

  • při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, podání stravy),
  • při osobní hygieně (koupání, pomoc na WC, přebalování),
  • zajišťují výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (procházky, výlety, rozvoj jemné a hrubé motoriky, doprovod na kulturní a společenské akce),
  • zajišťují doprovod do školy, zaměstnání, k lékaři,
  • a další.

Výsledek veřejné sbírky DOMA JE DOMA 2007

Ve dnech 31.10. – 2.11. 2007 jsme uspořádali pátou veřejnou sbírku na podporu projektu „Respitní péče“. V těchto dnech jste mohli potkat naše dobrovolníky v prostorách obchodních center Avion, Futurum a Tesco Královo Pole, jak nabízejí kolemjdoucím ke koupi pohlednice za dobrovolný finanční obnos. Celkový výtěžek sbírky činí 28 996 kč. Děkujeme všem, kteří nás zakoupením pohlednice finančně podpořili.

Jako nestátní nezisková organizace získáváme finanční prostředky především od úřadů státní správy formou dotací na základě projektů. Tyto finanční zdroje nikdy plně nepokrývají náklady na provoz služby, proto je pro nás nezbytné získávat další finanční prostředky od sponzorů nebo drobných dárců prostřednictvím veřejné sbírky.

Pokud byste chtěli službu respitní péče finančně podpořit a nepotkali jste se s našimi dobrovolníky v uplynulých dnech, můžete svůj finanční dar zaslat na náš sbírkový účet u České spořitelny a.s. 19-1354034309/0800 nebo jej osobně předat u nás v kanceláři na ulici Poděbradova 5/7. Nepřímo tím pomůžete 16 rodinám, kterým v současnosti respitní péči poskytujeme. Tuto službu poskytujeme v domácím prostředí klientů jako jediná organizace v Jihomoravském kraji.

Za pomoc při organizaci sbírky velmi děkujeme studentům z VOŠ na ul. Kotlářská, z VOŠ na ul. Opletalova a studentům Klasického a španělského gymnázia na ul. Vejrostova v Bystrci, kteří jako dobrovolníci reprezentovali naši organizaci na stanovištích v obchodních centrech.

Autor: Jarmila Vokálová

Jak se žije v psychiatrické léčebně – tábor pro dospěláky v Petrovicích 2007

Letos jsem pořádali již čtvrtý rekondiční pobyt pro „dospěláky“ a to v Jeseníkách v obci Petrovice nedaleko Zlatých hor. Do Petrovic jsme vyráželi z Hlavního nádraží v sobotu dopoledne 18. srpna. Naše početná skupina se musela rozdělit a jet vlakem na 2 etapy, protože nebyl dostatek bezbariérových vagónů.

 

Pokračovat ve čtení „Jak se žije v psychiatrické léčebně – tábor pro dospěláky v Petrovicích 2007“

Michal vzpomíná na Temno 2005

Minulý červen jsem se zúčastnil již podruhé noční bojové hry Temno – celonočního orientačního běhu, či spíše jízdy po Brně s cílem dorazit do určeného cíle, jenž je ukryt v šifrách a hádankách. Akci pořádalo Občanské sdružení Domov pro mne. Samozřejmě nesmělo chybět základní vybavení, jako je baterka, tužka, papír, i trocha inteligence a logického myšlení k luštění šifer.

Pokračovat ve čtení „Michal vzpomíná na Temno 2005“