Zájmové kroužky

Od podzimu 2018 nově otevíráme zájmové kroužky pro děti a mladé lidi ve věku 6 – 26 let s mentálním nebo kombinovaným postižením. Kroužky jsou určené převážně dětem se středním nebo těžším stupněm postižení.

 

Zájmové kroužky vychází z aktivit a činností, které v minulých letech probíhaly na příměstských táborech, dětem se líbily, aktivně se do nich zapojovaly a díky tomu rozvíjely své schopnosti a dovednosti a kontakt s vrstevníky.

 

Dětem nabízíme 5 druhů kroužků. Kroužky jsou určeny pro 5 – 8 účastníků. Kroužek povede lektor a dle potřeby budou přítomni osobní asistenti (podpora při zapojení do programu, pomoc se sebeobsluhou účastníka kroužku).

Kroužky budou probíhat v klubovně Paluba na Pekárenské 4a, Brno – 602 00 (MAPA) v odpoledních hodinách.

 

 

HUDEBNÍ KROUŽEK: Náplní kroužku budou 3 oblasti – zpívání oblíbených a pohádkových písniček, relaxace za zvuků hudby a aktivní muzikoterapie, při které využíváme skupinové dynamiky dětí (dochází i zapojování pohybového aparátu dětí). Jedna lekce bude v rozsahu 1 hodiny.

POHYBOVÝ KROUŽEK: Pohybový kroužek bude zaměřen zejména na protažení pohybového aparátu. Cvičení bude provázeno říkankami a prostřídané relaxací či tancem. Děti si protáhnout nejen tělo, ale naučí se spolupracovat. Jedna lekce bude v rozsahu 1 hodiny.

POZNÁVACÍ KROUŽEK: Náplň kroužku bude velmi pestrá od výletů do přírody a jejího poznávání až po návštěvu výstav a kulturních akcí. Součástí kroužku bude i tvoření a vzdělávání se na dané téma. Jedna lekce bude v rozsahu 2 hodiny.

RELAXAČNÍ KROUŽEK: V klubu se budou využívat například relaxační techniky v podobě imaginace, bazální stimulace, míčkování, zvířecí terapie, pasivní muzikoterapie a různých aktivit ve Snoezelenu, který je zřízen v prostorách klubovny (vodní lůžko, světelné a zvukové prvky). Jedna lekce bude v rozsahu 1 hodiny.

VÝTVARNÝ KROUŽEK: Zde budou děti rozvíjet jemnou a hrubou motoriku s použitím různých výtvarných technik, schopnost koncentrace a samostatnosti při tvoření. Jedna lekce bude v rozsahu 1,5 hodiny.