Naši lidé

Naši lidé

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI


Předsedkyně správní rady

Petra Čermáková

cermule@seznam.cz

Výkonná ředitelka

Ing. Bc. Jarmila Vokálová

jarmila.vokalova@domovpromne.cz

T: 537 021 467, M: 737 441 055

KANCELÁŘ


Vedoucí kanceláře

Jana Chalupová

T: 541 245 664, M: 605 035 380

domov@domovpromne.cz

Koordinátorka pro PR a partnerskou spolupráci

Mgr. Bc. Klára Hedvika Mühlová

klara.muhlova@domovpromne.cz

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY


Koordinátorka osobní asistence, sociální pracovník

Mgr. Gabriela Rotreklová

T: 537 021 466, M: 734 346 720

osobniasistence@domovpromne.cz

Koordinátorka chráněného bydlení, sociální pracovník, studentské praxe a stáže

Mgr. Kateřina Culková

M: 739 801 840

chranenebydleni@domovpromne.cz

Instruktor osobní asistence

Ondřej Srp

M: 732 518 991

instruktor@domovpromne.cz

DOBROVOLNICTVÍ


Koordinátorka dobrovolníků

Markéta Marie Bedáňová

dobrovolnici@domovpromne.cz

VOLNÝ ČAS


Koordinátorka příměstských táborů

Barbora Alexová

primestsketabory@domovpromne.cz

M: 604 961 726

Koordinátorka pobytů pro osoby s mentálním/kombinovaným postižením ve věku 15 – 30 let

Lenka Ranochová

pobyty.mladez@domovpromne.cz

Koordinátorka pobytů pro osoby s mentálním/kombinovaným postižením ve věku 6 – 26 let

Marie Benešová

marie.benesova@domovpromne.cz

Koordinátorka pobytů pro osoby s tělesným postižením od 18 let

Mgr. Kateřina Bučíková

zazitkovepobyty@domovpromne.cz