Kdo jsme

Kdo jsme

Školení dobrovolníků, kteří nám dříve pomáhali v terénu

Domov pro mne, z. s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je “pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života“. Od roku 2004 pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V současnosti jsme jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence ve městě Brně, realizujeme řadu zážitkových pobytů pro děti a dospělé s postižením a spoustu dalších volnočasových aktivit. Naším dlouhodobým cílem je podpora rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít ve své vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel.


Naše historie

Naše kancelář na ulici Poděbradová z roku 2004

2016 – Rozšíření osobní asistence pro cílovou skupinu senioři. Na konci roku zaregistrována nová služba chráněné bydlení pro osoby s těžkým tělesným postižením.

2015 – O letních prázdninách uspořádány první příměstské tábory pro děti a mládež s postižením a druhý turnus letního pobytu pro děti.

2014 – Počtem klientů i počtem hodin poskytnuté osobní asistence jsme se zařadili mezi 3 největší poskytovatele osobní asistence ve městě Brně. Díky změně občanského zákoníku se s z našeho sdružení stal spolek.

2012 – Sloučení odlehčovací služby pod osobní asistenci. Na konci roku jsme otevřeli Nezávislé bydlení, které umožňuje 4 lidem s těžkým tělesným postižením žít samostatný život. Organizaci se tak podařio naplnit svůj původní záměr.

2008 – Velké stěhování. Prostory na Poděbradove nám už nestačily a přestěhovali jsme se do dnešních prostor na ul. Kounicova 42. Ve stejném roce jsme v našich prostorách zařídili za pomoci příspěvku od Pomozte dětem krásný dětský koutek pro naše dětské klienty.

2007 – Vedle odlehčovacích služeb jsme začali poskytovat i osobní asistenci osobám se zdravotním postižením. Uspořádali jsme první letní zážitkový pobyt pro děti s postižením. K letním pobytů jsme postupně přidali víkendové pobyty realizované na jaře a na podzim.

2005 – Uspořádali jsme první ročník noční bojové hry Temno.

2004 – V prostorách na Poděbradove ulici byla zřízena kancelář a od května jsme jako první v Jihomoravském kraji začali poskytovat terénní odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením s cílem podpořit i jejich blízké, kteří o ně pečují. Uspořádali jsme první letní zážitkový pobyt pro dospělé osoby s těžkým tělesným postižením, který se stal každoroční tradicí.

1996 – Založen Domov pro mne, o. s. za účelem pomoci dospělým lidem s tělesným postižením, kteří odcházeli z Ústavu pro tělesně postižené děti a mládež na Kociánce, zajistit vhodné bydlení a osamostatnit se. Protože se nepodařilo získat dostatečné množství finančních prostředků, byla činnost sdružení na několik let pozastavena.