Historie

2018

Zájmové kroužky

Na jaře rekonstruujeme klubovnu Paluba pro děti a kromě příměstských táborů zde začínáme pořádat odlehčovací víkendy a zájmové kroužky pro děti.

2017

Chráněné bydlení

Nezávislé bydlení je transformováno do služby chráněné bydlení, které máme v plánu v nadcházejících létech rozšiřovat.

2016

Rosteme

Naše osobní asistence je druhou největší v Jihomoravském kraji - v naší službě je skoro 100 klientů, pracuje u nás kolem 60 asistentů. Poskytujeme kolem 25 tisíc hodin asistence ročně. Pečujícím osobám nabízíme podporu prostřednictvím koučování.

2015

Příměstské tábory na Palubě

Do nájmu získáváme malinkou klubovnu a pořádáme v létě první příměstské tábory pro děti s hendikepem. Z důvodu velkého zájmu rozjíždíme druhý turnus pobytů pro děti.

2012

Vzniká Nezávislé bydlení

Naplňujeme svůj původní záměr vznikem Nezávislého bydlení, kde poskytujeme 24 hodinovou podporu čtyřem lidem s těžkým tělesným postižením. Zaniká odlehčovací služba a je včleněna do rozrůstající služby osobní asistence.

2008

Stěhování

Již nám nestačily dvě malé místnosti v přízemí katolického domu a přestěhovali jsme se do stávajících prostor na ul. Kounicova. Téhož roku jsme zde zřídili dětský koutek s hračkami pro naše malé klienty.

2007

Poskytujeme osobní asistenci

Vedle odlehčovacích služeb jsme začali poskytovat osobní asistenci. Uspořádali jsme první letní tábor pro děti a začali na jaře a podzim pořádat i víkendové pobyty.

2005

Přichází Temno!

Uspořádali jsme první ročník noční šifrovací hry nejen pro nebojácné vozíčkáře. Ve sdružení pracuje pět osobních asistentů. Ke konci roku jsme se ocitli ve finanční tísni, ze zaměstnanců se museli na tři měsíce stát dobrovolníci.

2004

Poskytujeme respitní péči

Začali jsme poskytovat terénní respitní péči (dnes odlehčovací služby) jako první v Jihomoravském kraji. Uspořádali jsme první letní pobyt pro dospělé s tělesným postižením, který se stal každoroční tradicí. Pracují zde 2 osobní asistenti a několik nadšených dobrovolníků.

1996

Založení

Za naším vznikem se skrývá příběh mladého muže, který odcházel z ústavu pro tělesně postižené a skupina přátel se mu rozhodla pomoci najít vhodné bezbariérové bydlení a osamostatnit se. Nakonec bylo řešení situace na pár let odloženo a na několik let jsme se odmlčeli.