Osobní asistence

Zákony a vyhlášky Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.) v plném znění 108_2006_Sb.pdf (394,2 kB) Novela zákona o sociálních službách Novela_zakona_o_soc._sluzbach.pdf (254,1 kB) Vyhláška 505/2006 Sb. 505_2006_Sb.pdf (186356) Novela vyhlášky 505/2006 Sb. Novela_vyhlasky_c._505-2006_Sb..pdf (271299 Adresáře sociálních služeb Seznam všech sociálních služeb v ČR iregistr.mpsv.cz/ Přehled sociálních služeb ve městě Brně socialnipece.brno.cz/. Standardy kvality...

CO JE OSOBNÍ ASISTENCE: Je to terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje." Cílem služby...