Chráněné bydlení

CO JE CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ:  Je to pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Je alternativou k pobytu v ústavním zařízení. Chráněné bydlení je také definováno jako bydlení v bytě, který je...

Brno 26. října (ČTK) - Čtyři těžce tělesně postižení lidé z Brna budou od listopadu bydlet ve dvou nových bytech v areálu bohunického kampusu. Speciálně přizpůsobené bydlení vzniklo v běžné zástavbě ve spolupráci s organizací Domov pro mne. Handicapovaní budou mít k dispozici nepřetržité služby asistentů, kteří se v budově budou střídat. Za nájem budou platit 3500 korun měsíčně, řekla ČTK PR manažerka Pavla Střechová. Dosud museli využívat ústavní péči.

Zákony a vyhlášky Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.) v plném znění 108_2006_Sb.pdf (394,2 kB) Novela zákona o sociálních službách Novela_zakona_o_soc._sluzbach.pdf (254,1 kB) Vyhláška 505/2006 Sb. 505_2006_Sb.pdf (186356) Novela vyhlášky 505/2006 Sb. Novela_vyhlasky_c._505-2006_Sb..pdf (271299 Adresáře sociálních služeb Seznam všech sociálních služeb v ČR iregistr.mpsv.cz/ Přehled sociálních služeb ve městě Brně socialnipece.brno.cz/. Standardy kvality...